en vit blomma med en liten fluga på ett av blombladen

Arbete i teman gynnar tvärvetenskap och samarbete

Varför finns det så stor artrikedom i tropiska länder i jämfört med resten av världen? Vilken roll kan museum och herbarium ha för forskning i evolution? Det är några av frågorna som är i fokus under programmet Origins of Biodiversity som arrangeras av Göteborgs centrum för grundläggande vetenskaper under våren.

Biodiversitet förenar forskare inom två centrumbildningar. professor Alexandre Antonelli (till vänster) och Allison Perrigo från Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier tillsammans med professor Scott Edwards som leder temat Origins of Biodiversity inom Göteborgs centrum för grundläggande vetenskaper.

Biodiversitet förenar forskare inom två centrumbildningar. professor Alexandre Antonelli (till vänster) och Allison Perrigo från Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier tillsammans med professor Scott Edwards som leder temat Origins of Biodiversity inom Göteborgs centrum för grundläggande vetenskaper.

Origins of Biodiversity leds av professor Scott Edwards, evolutionsbiolog från Harvard University.
– Evolution och biologi handlar om att ta ett steg tillbaka och betrakta världen objektivt, säger Scott Edwards.

I programmet möts forskare och studenter inom biologi, medicin, matematik, fysik och datavetenskap för att utifrån sina respektive kunskapsfält diskutera evolution och biologisk mångfald.

Programmet består av workshoppar med fem olika teman som berör ämnen som till exempel fylogeografi, det vill säga arters geografiska utbredningsmönster och arters genetiska släktskap.

Scott Edwards har inte stött på något tidigare som liknar Göteborgs centrum för grundläggande vetenskaper och ser många vinster med programmet.
– Det fina med samarbetet mellan Göteborgs universitet och Chalmers är att det för samman människor, säger Scott Edwards. Forskning sker inte längre isolerat utan är en samarbetsinsats. Det handlar om att bolla idéer med varandra och säga ”vad händer om vi gör på det här viset?” eller ”vad för experiment kan vi göra för att testa den här idén?”

Biologen Karin Hårding är samordnare för vårens program.
– Göteborgs centrum för grundläggande vetenskaper arbetar för att främja nyfikenhetsstyrd forskning inom ett tema som har en tvärvetenskaplig karaktär och gynnar samarbete mellan flera institutioner.