regnskog

Göteborg kraftsamlar för biodiversitet

Tretton samarbetsparter har gått samman med Göteborgs universitet som värd för att arbeta med biologisk mångfald eller biodiversitet.
– Biodiversitet är helt nödvändig för vår fortlevnad på jorden och för att upprätthålla ekosystemens naturliga processer, säger Alexandre Antonelli.

Det har gått två år sedan intervjun med Alexandre Antonelli, professor i systematik och biodiversitet (nr 1. 2015). Då drömde han om att inom tio år leda ett forskningscentrum om biologisk mångfald på Göteborgs universitet och hade en önskan att biologisk mångfald skulle lyftas fram mer i samhället. Nu, två år senare är Göteborgs universitet värd för en ny centrumbildning, Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier, där han är verksamhetsledare.
–  Jag kunde inte ana vilket enormt stöd och genomslag förslaget om ett forskningscentrum skulle få bland kollegor, ledningen och allmänheten. Det är många som pratar om biodiversitet och många har blivit inspirerade. Men det här är bara ett första steg för att uppnå våra mål och verkligen göra skillnad, säger Alexandre Antonelli.

Biodiversitet handlar om variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung. Hoten mot biodiversiteten är bland annat att livsmiljön förstörs eller blir allt för liten, att allt för många individer i en art dödas och att föroreningar i miljön påverkar negativt.

Det finns cirka åtta miljoner arter i världen om man räknar bort bakterier. Av de åtta miljonerna känner vi bara till lite mer än tio procent, och forskare upptäcker ständigt nya arter. Dessvärre är människan den främsta orsaken till att arter har utrotats och att många arter riskerar att försvinna.
– Det finns många aspekter kopplade till en rik biologisk mångfald, alltifrån ekonomiska, moraliska och estetiska till hållbarhetsaspekten, berättar Alexandre Antonelli.

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier består av tretton olika samarbetspartners som på olika sätt arbetar med eller forskar om biologisk mångfald. Håkan Sigurdsson är vetenskaplig ledare och projektledare på Universeum, en av centrumets samarbetsparter, och han menar att centrumet bidrar till ett arbete som är bland något av det viktigaste vi kan ta oss an idag.
– Att bygga kunskap om den biologiska mångfalden för att förstå sammanhangen där vi själva är en så stor del, är helt avgörande för att vi ska kunna lämna över en vacker och fungerande värld till våra barn och deras framtid.

Alexandre Antonelli menar att kunskap, intresse och resurser för biodiversitetsstudier finns på många olika ställen i samhället men sällan förs samman.
– Genom att öka samarbetet mellan centrets partners och medlemmar hoppas vi kunna ta nya krafttag kring större frågeställningar och lösa problem som vi inte tidigare förmått göra.

Centret är på plats men för Alexandre Antonelli är det bara ett första steg. Nu drömmer han om att utveckla en laboratorieverksamhet med robotar som kan göra merparten av jobbet. Robotarna skulle kunna behandla stora mängder information, vilket kan ge spännande resultat.
– Vi skulle kunna sekvensera genomet hos tusentals arter och använda den informationen för att belysa några av de mest grundläggande frågorna inom biologin. En sådan satsning skulle göra Göteborg till ett världsunikt näste för spetsforskning och attrahera studenter och forskare från hela världen, inte minst från utvecklingsländer där den biologiska mångfalden ofta är mycket hög men resurserna låga.