Sportfiskare hjälper forskare i nytt europeiskt projekt

I samarbete med sportfiskare ska en internationell grupp med forskare studera hur invaderande fiskarter påverkar lokala fiskbestånd.

Runt tio procent av svenskarna ägnar sig åt sportfiske i någon form. Sportfisket är även viktigt ur ekonomisk synvinkel och omsätter cirka 2,5 miljarder årligen. I det nystartade europeiska projektet Salmoinvade ska en internationell forskargrupp, med forskare från Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike och Canada, studera biologisk invasion av laxfiske i Europa. Projektet är treårigt och ska utvärdera effekter av främmande laxfiskar i Europa. Målet är att utveckla riktlinjer för policy kring förvaltning av laxfiskinvasioner.

1-2014-salmoinvade2

Tigeröring

SPORTFISKARE RUNTOM I Europa är kopplade till projektet där man även kommer att undersöka kulturella skillnader mellan Skandinavien och kontinentala Europa i synen på laxfisk som resurs. Projektet är tvärvetenskapligt och forskargruppen är därför sammansatt med både biologisk, sociologisk och psykologisk expertis.
Salmoinvade ska bland annat undersöka om förrymd eller utsatt odlad fisk kan konkurrera ut inhemska laxbestånd. Eftersom odlad fisk är genetiskt förändrad och oftast äter snabbt och mycket kan det bli mindre föda över åt inhemsk fisk.
– Kan odlad fisk konkurrera ut vilda bestånd är en av de frågeställningar vi kommer att försöka besvara, säger projektets koordinator Jörgen Johnsson, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

Laxfisken öring är populär bland sportfiskare.

Laxfisken öring är populär bland sportfiskare.

SPORTFISKARE FÖREDRAR OFTA större fisk och kanske kan detta hjälpa till att skydda vild laxfisk, till exempel i situationer där snabbväxande odlad fisk förekommer tillsammans med vilda bestånd. Dessutom har odlad fisk ofta ett mindre försiktigt beteende än den vilda och hamnar troligen därför lättare på kroken.
I projektet deltar sportfiskeföreningar runtom i Europa, bland andra Sportfiskarna Region Väst i Delsjön i Göteborg.