Lärarstudenten Malin Rosvall tycker att ALC-rummet gav möjligheter att lära sig på nya sätt.

Digital undervisning ger pedagogiska vinster

Blandade lärmiljöer eller ”blended learning” har länge använts i till exempel Kanada, Australien och USA. Nu ökar pedagogiken i omfattning även på svenska lärosäten. Som en del i det arbetet har ett så kallat ”Active Learning Classroom” nyligen invigts på institutionen för fysik.

Med blended learning avses en kombination av traditionella klassrumsmetoder och mer moderna digitala aktiviteter. Den digitalt baserade undervisningen kan bland annat innebära att studenterna kan öva på skräddarsydda övningsuppgifter på sin dator och få omedelbar återkoppling och svar på om syntax är rätt, det vill säga om matematiska symboler, parenteser med mera stämmer samt lösningen på problemet. Det kan också finnas ett gemensamt forum på nätet där elever och lärare kan diskutera problem och lösningar.

Professor Stellan Östlund vid institutionen för fysik har i flera år använt sig av blended learning i kurser. Han står för programmeringen av studenternas övningsuppgifter.
– För två år sedan satt alla och pillade på sina miniräknare, men nu svarar studenterna genom formler och matematiska uttryck och inte genom siffror, säger Stellan Östlund.

Det är ett tidsödande arbete att programmera in en övningsuppgift med medföljande ledtrådar och rätt svar, men när det är gjort kan studenterna öva och lärarna kan lätt följa varje students utveckling. Fördelar med digitalt lärande är att studenterna kan få utökad återkoppling och snabbare se lösningen på ett problem, men det förberedande arbetet för läraren tar mycket tid, anser Stellan Östlund.
– Det gäller att se de pedagogiska vinsterna och inte tro att man ska spara pengar genom blended learning, säger han.

I ett led att stärka möjligheterna till blended learning har institutionen för fysik nyligen invigt ett ALC. ALC står för Active Learning Classroom och är ett klassrum där den fysiska lärmiljön och utrustningen optimeras för att få ett mer studentaktivt lärande. I institutionens rum innebär det bland annat att all utrustning är på hjul så att den lätt går att flytta, och att det finns tv-skärmar vid varje bord där studenter kan koppla in sin dator. Avsikten är att skapa en bra miljö för diskussioner och problemlösning i mindre grupper.

Malin Rosvall studerar på lärarutbildningen för att bli högstadielärare i matematik, fysik och teknik. Under sin utbildning har hon studerat kurser i modern fysik och i miljöfysik i ALC-rummet där lärarna Ingvar Albinsson och Jonas Enger använt sig av rummets möjligheter.
– Rummet bidrog till att vi kunde diskutera i små grupper utan att det blev för hög ljudvolym eftersom vi kunde skärma av det, säger hon. Vi kunde även göra simuleringar på datorn som vi visade på en stor skärm så att alla i gruppen kunde kolla på samma simulering och diskutera olika saker som påverkade eller varför det blev som det blev.

I rummet har varje grupp även tillgång till en egen whiteboard ifall de vill anteckna eller göra uträkningar gemensamt. Malin Rosvall är positiv till upplägget med att få föreläsningen på film innan lektionen och istället jobba med materialet på den avsatta lektionstiden.
– På det sättet har man möjlighet att diskutera med föreläsaren och få hjälp med det man tycker är svårt, säger hon. Sammantaget tycker jag verkligen att ALC-rummet gav möjlighet att lära sig på nya sätt, och som blivande lärare skulle jag gärna använda det i mitt framtida yrke som lärare.

Blended Learning och Active Learning Classroom (ALS)

Blended learning – "blandad lärmiljö" – avser en blandning av traditionella klassrumsmetoder öga mot öga och mer moderna digitala aktiviteter. Ett upplägg kan till exempel vara att studenter får en uppgift på film innan en lektion och spenderar lektionstiden till att diskutera lösningen i mindre grupper och tillsammans med läraren.

ALC står för "Active Learning Classroom", ett klassrum som har inretts specifikt för Blended Learning-aktiviteter. Miljön i rummet stödjer och förstärker det studerandeaktiva lärandet genom att aktivera studenterna till att bli lärande resurser för varandra. Rummet är utrustat med runda bord, det finns tv-skärmar och whiteboards vid varje bord, allt för att kunna visa digital media och resonemang i olika gruppkonstellationer.