Från den eviga vårens stad till Göteborg

Det är första gången han är i Sverige, men förhoppningsvis inte den sista. Remigio Cabrera Trujillo är en i raden av mexikanska lärare och studenter som kommit till Göteborg via ett internationellt utbytesprogram.

För att inte ha besökt Sverige tidigare, förstår han förvånansvärt mycket svenska. Anledningen? En forskarutbildning i Danmark i mitten av 90-talet.

– Jag ville till Niels-Bohrinstitutet i Köpenhamn, men hamnade via kontakter som min handledare hade på Syddansk Universitetet i Odense.
Niels Bohr, atomfysikern och Nobelpristagaren från Danmark, har varit en stark inspirationskälla för Remigio och han visar glatt upp ett exemplar av dennes avhandling som han har på sitt kontor. En avhandling om the penetration of atomic particles through matter som för övrigt har samma titel som Remigios egna.

Forskningen inom atom– och molekylfysik ledde honom sedan via USA tillbaka till Mexiko, där han idag arbetar på det federala universitetet Universidad Nacional Autónoma de México. I september återvände han så till Skandinavien, via ett utbytesprogram mellan hans hemuniversitet och institutionen för fysik. Under sina fem veckor i Göteborg fungerar han som extralärare på kursen matematisk fysik för studenter som läser andra året på fysikprogrammet.

– Genom hans närvaro kan vi erbjuda våra studenter ett antal extra lektioner och räkneövningar, säger Dag Hanstorp, professor i fysik.

Något som varit uppskattat bland studenterna. Remigio Cabrera Trujillo berättar att det tog en vecka eller två för studenterna att hitta till hans kontor, men sedan dess har de besökt honom för att få extrahjälp med talen.
– Matematiska metoder utgör basen för all fysik, och den här kursen ligger till grund för den fortsatta förståelsen för fysikämnet.

Han kommer från den mexikanska staden Cuernavaca, som ligger strax söder om Mexiko City. Cuernavaca är känd som ”den eviga vårens stad” eftersom temperaturen året om ligger runt 20-25 grader. Förutom skillnaderna i klimatet mellan Sverige och Mexiko, så finns också tydliga skillnader bland studenterna i de olika länderna. De mexikanska studenternas engelskakunskaper är till exempel inte alls lika bra som de svenska, även om de blivit bättre genom åren. Fysikstudenterna i Mexiko är också genomgående män, och antalet studenter i gruppen är betydligt färre.
– Hemma har vi kanske fem till åtta studenter som läser fysik, medan det här i Göteborg är 25 studenter som alla läser fysik som huvudämne.

Anledningen till att det är så få som väljer att studera fysik tror han är en föreställning om att fysik och matematik är svåra ämnen. Det i kombination med att nya intresseområden dykt upp, som till exempel webbdesign, gör det svårt att locka unga till fysiken.

Remigio Cabrera Trujillo har en forskningstjänst och behöver egentligen inte undervisa. Men han har åtta timmar i veckan att disponera som han själv vill, och har valt att lägga dessa på undervisning och olika typer av utåtriktade verksamheter. Han undervisar därför på det statliga universitetet Universidad Autónoma del Estado de Morelos, som ligger rakt över gatan från hans hemuniversitet.
– De båda universiteten samarbetar, precis som ni gör här i Göteborg mellan Göteborgs universitet och Chalmers, säger Remigio.

Det regniga och kalla höstvädret i Göteborg har inte avskräckt honom, och han planerar redan att komma tillbaks nästa år.
– Göteborg är en trevlig stad, och jag har knutit många kontakter som jag kan dra nytta av inom min forskning. Även om jag har varit här för att undervisa, så diskuterar man forskningsfrågor i korridorerna och under det ni kallar för ”fika”. I love ”fika”, säger han och skrattar.

Internationellt utbyte

Institutionen för fysik har sedan ett par år byggt upp ett samarbete med Mexiko, och får stöd från utbytesprogrammet Linnaeus-Palme för att skicka lärare och studenter i båda riktningarna.

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, ger svenska lärare och studenter möjlighet att undervisa och studera i olika utvecklingsländer. Den andra delen, Palme, ger möjlighet för lärare och studenter från utvecklingsländer att undervisa och studera i Sverige.