Kursansvarige Jonas Enger är glad över den positiva respons som fortbildningskursen fått av deltagande lärare.

Fysiklärare fortbildas

I höst har en ny fortbildningskurs för ämneslärare i fysik startat. För att underlätta för lärare att gå kursen är den uppdelad i tre mindre delkurser som de kan välja att ta i den takt de själva känner att de vill och kan.
– Vi har fått ett väldigt positivt bemötande från kursdeltagarna på kursen och upplägget, säger kursansvarige Jonas Enger.

Närmare ett tjugotal högstadie- och gymnasielärare har anmält sig till höstens kurs vars innehåll bestäms i samråd mellan deltagarna och Jonas Enger, som är examinator. Kursen utgår från aktuella forskningsresultat inom fysik, pedagogiska och didaktiska aspekter på lärande och nya lärandemiljöer. Bland annat används institutionen för fysiks nyinvigda Active Learning-klassrum (ALC).
–  En lärargrupp har fokuserat på rummets betydelse för att öka det aktiva lärandet och det sociala sammanhanget för inlärningen hos eleverna, säger Jonas Enger. Lärarna får själva arbeta i och med rummet, och planera ett moment. Sedan får de ta hit sina elever och testa momentet.

Jonas Enger hoppas att kursen ska göra att deltagarna tar kliv i sin fortbildning och att det de tar till sig ska leda till förändringar i klassrummen. Han tror att Göteborgs universitet kan spela en stor roll i att utbildade lärare får möjlighet att fortbilda sig och även vara en del i nätverksbyggandet mellan verksamma lärare.
–  Det är viktigt med ett ämnesmässigt, pedagogiskt och didaktiskt fortbildningshjul under en lärares yrkesliv och att vi inte ”släpper” våra studenter när de är klara med sin utbildning.

I kursen ingår ett antal fysiska träffar per termin, men en stor del av kursen är uppbyggd på distans. I framtiden vill Jonas Enger utveckla konceptet och ha en kurs helt driven på distans.
–  Det går att göra så mycket med den teknik och de plattformar som vi har i dag, vilket gör att vi även kan hålla kursen för lärare som inte har möjlighet att befinna sig här fysiskt.