Kunskapsutbyte mellan kontinenter i EU-finansierat utbytesprogram

Ett år i Göteborg och ett år i Warwick i Storbritannien. Sen tänker Akinyemi David Ademola åka hem till Nigeria för att dela med sig av sina erfarenheter.
– Det är en fantastisk möjlighet att få erfarenhet från andra länder och lära sig saker som det inte finns kunskap om i mitt land, säger han.

Erasmus Mundus är ett EU-finansierat program för att stimulera och underlätta för utbyte och rörlighet mellan länder inom och utanför Europa. Göteborgs universitet har ett Erasmus Mundus masterprogram inom Complex Systems Science tillsammans med University of Warwick i Storbritannien, École Polytechnique i Paris och Chalmers tekniska högskola. Studenter inom programmet läser på två olika lärosäten, ett år på varje ställe.

Mats Granath, ansvarig för Erasmus Mundus-programmet vid Göteborgs universitet tycker att de internationella studenterna tillför mycket till masterprogrammet i komplexa adaptiva system.

Mats Granath, ansvarig för Erasmus Mundus-programmet vid Göteborgs universitet tycker att de internationella studenterna tillför mycket till masterprogrammet i komplexa adaptiva system.

I Göteborg följer de masterprogrammet komplexa adaptiva system (CAS), som är gemensamt för Göteborgs universitet och Chalmers. Intresset är stort, och i senaste omgången fanns 150 sökande till ett tiotal platser. Mats Granath är ansvarig för Erasmus Mundus-programmet vid Göteborgs universitet:
– Erasmus Mundus-studenterna är ofta väldigt duktiga, och ger en internationell prägel på hela programmet. Det ger en styrka till programmet, särskilt eftersom vi har utomeuropeiska studenter vilket inte är så vanligt numera.

SEDAN 2011 FÅR studenter från länder utanför EU/EES betala för sin utbildning, vilket inneburit att antalet internationella masterstudenter minskat drastiskt. Studenterna på Erasmus Mundus-programmet har stipendium från EU för uppehälle, och behöver inte heller betala några studieavgifter. Det tas in två typer av studenter, dels de som kommer från övriga Europa och dels de som kommer från resten av världen. Akinyemi David Ademola fick kännedom om Sverige via en vän som studerat här och rekommenderat landet till honom.
– Jag hade hört att människorna var vänliga och hjälpsamma, och det stämmer. Göteborg är en trevlig stad och människorna är glada.

Akinyemi David Ademola från Nigeria kommer att tillbringa nästa läsår i Storbritannien. Möjligheten att få erfarenheter från flera olika länder tycker han är fantastisk.

Akinyemi David Ademola från Nigeria kommer att tillbringa nästa läsår i Storbritannien. Möjligheten att få erfarenheter från flera olika länder tycker han är fantastisk.

AKINYEMI DAVID ADEMOLA har en kandidatexamen i matematik från sitt hemland, och tycker att studierna i Sverige än så länge gett honom mycket ny kunskap. Programmet är tvärvetenskapligt och fokuserar på metoder för att analysera olika typer av komplexa system. Ademola nämner det mänskliga livet som ett exempel på ett sådant system.
– Människor är komplexa i och med att vi utvecklas och anpassar oss på olika sätt till förändring.

ATT PLUGGA I Sverige är fantastiskt, anser han. Här i Sverige premieras kunskap mer än betyg, och lärarna är fokuserade på att studenterna ska lära sig att använda sin kunskap.  Han uppskattar också det kulturella mötet med inte bara Sverige och svenskar, utan även övriga deltagare inom programmet som kommer från världens alla kontinenter. Det enda som han inte gillar med Sverige är vintern.
– Det är så mörkt och kallt här på vintern! I Afrika har vi nästan lika långa dagar som nätter året om, men ni har ju mörker 16 timmar om dygnet i december. Det kommer jag inte sakna med Göteborg.

Erasmus Mundus

EU:s Erasmus Mundus-program avslutades 2013, men det finns chans till förlängning med ytterligare tre år. Programmet i Complex System Science har sökt om förlängning, och utvärdering pågår just nu för att se om den blir beviljad.

Erfarenhetsutbyte inom programmet sker bland annat via en sommarskola där alla förstaårsstudenter från de fyra lärosätena samlas. I år kommer de att träffas i Göteborg under en vecka, för att utbyta erfarenheter och presentera sina projektarbeten för varandra. De som läser årskurs två presenterar sina projektarbeten för varandra via videokonferens.