Lek med fysik

I januari stod den så klar, den nya interaktiva lärandemiljön Fysiklek. Hit kan barn i yngre skolåldern komma för att lära sig mer om fysikens magiska värld.

I lokalerna på institutionen för fysik finns en stor samling praktiska fysikaliska experiment och leksaker, som alla ska illustrera naturlagar och inspirera till kreativ och rolig inlärning. Fysiklek är ett samarbete med Chalmers, och i första hand anpassat för barn i yngre skolåldern. Jonas Enger är verksamhetens pedagogiska ledare:
– Vi hoppas att ett besök på ett lekfullt och inkluderande sätt skapar nyfikenhet, entusiasm och kunskap om fysik och forskning för både barn och lärare.

Hur fungerar egentligen en reflex? Här får barnen testa hur en vanlig reflex fungerar. Reflexer används bland annat på kläder och vägskyltar i vår omgivning. Barnen kan också fundera över sin spegelbild och vad som händer med spegelbilden om man använder en, två eller fler speglar.