Det handlar om vår jord

FN:s vetenskapliga klimatpanel har slagit fast att
människan är huvudorsaken till klimatuppvärmningen.
– Trots detta händer ingenting på internationell politisk nivå. Men det är bråttom – vi har inte så mycket tid kvar, säger professor Deliang Chen.

Det ligger högar med papper och brev som ska besvaras på hans skrivbord. Hösten har varit fylld av arbete för Deliang Chen. Han har suttit med i FN:s klimatpanel, IPCC, sedan 2003 och är en av två svenska huvudförfattare till den klimatrapport som presenterades i Stockholm i september.

Till skillnad från när tidigare rapporter lagts fram fanns det denna gång stor acceptans för forskningsresultaten.
– Med tanke på att klimatfrågan varit ute i så många år tycker jag det är fantastiskt att det fortfarande finns ett sådant engagemang, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet.

Att intresset fortfarande är stort för klimatfrågan tror han beror på att man på övergripande politisk nivå inte har gjort någonting för att lösa problemen.

I rapporten konstaterar forskarna att det är människans aktivitet som ligger bakom jordens uppvärmning. Men hur ska man då gå vidare?
– Det här är en global fråga men det finns ingen global regering som kan ta beslut. FN finns, men där gäller konsensus. Alla ska vara med och ha samma syn, så det är svårt att nå resultat. Men det finns andra nivåer som kan fungera; nationell, regional och individuell nivå.

Deliang Chen är professor i fysikalisk meteorologi.

Deliang Chen är professor i fysikalisk meteorologi.

I individens påverkan på klimatet finns stor potential för förbättringar, anser Deliang Chen.
– Jag gillar egentligen att köra bil, säger han med ett skratt. Men efter tio års engagemang i IPCC kör jag nästan ingenting, jag går och cyklar på vardagar. Så på sätt och vis har jag förändrat mitt levnadssätt.

Ekonomerna anser att bara skatter kan förändra människors beteende, som till exempel trängselskatt för bilister. Deliang Chen hoppas att det inte stämmer men tror samtidigt att ekonomerna kan ha rätt.
– Men det finns saker vi som privatpersoner kan tänka på som till exempel transporter. I Sverige köper vi en massa grejor från Kina och Indien. Det är billigt, men transporterna innebär att det förbrukas mycket energi och utsläppen från produktionen påverkar jordens klimat för oss alla.  Och kanske kan vi begränsa semesterflygningarna till två gånger per år.

På regional nivå gör man ibland mer för klimatet än man gör på nationell nivå. Delstaten Kalifornien och vissa regioner i Kina är mer aktiva än man är nationellt.
– I Sverige lever vi ju faktiskt i en demokrati och borde kunna använda vår möjlighet att utöva inflytande på de politiker vi väljer. Kanske går det också att påverka på ett mer proaktivt sätt genom opinionsbildning, säger Deliang Chen.

Han framhåller att klimatforskningen är ett forskningsfält som inte på något sätt är färdigt. Det finns ett stort spann av framtidsscenarier. Förutsägelserna varierar mellan temperaturökningar på två grader upp till fyra och en halv grad vid nästa sekelskifte, om halten koldioxid i atmosfären fördubblas jämfört med förindustriell tid.
– Vi måste bättre förstå hur klimatändringar påverkar natur och samhälle och hur vi ska göra för att minska, motverka och förebereda oss för konsekvenserna av klimatändringarna.

Hur stor temperaturökningen blir är alltså inte klargjort ännu. Förutsägelserna kan till och med variera från en grad upp till åtta grader. Havet är en annan osäker faktor.
– Med absorberingen av koldioxid kommer havsförsurning och vi forskare måste arbeta med att bättre förstå förändringen och göra säkrare prognoser, säger Deliang Chen.

IPCC-rapporten

Den femte stora rapporten från FN:s klimatpanel publiceras i tre delar under 2013-2014. Drygt 800 forskare och experter från olika länder har ställt samman analys och sammanfattning av kunskapsläget om klimatets förändring. Bland huvudförfattarna finns nio svenskar, tre av dem är från Göteborgs universitet.

Förutom Deliang Chen är professorerna Ulf Molau och Thomas Sterner huvudförfattare. Biologen och miljöforskaren Ulf Molau är huvudförfattare till den rapport som presenteras i Japan i mars nästa år och som handlar om analys av klimatförändringarnas påverkan på samhället. Nationalekonomen Thomas Sterner är huvudförfattare till den rapport som presenteras i Benin i april och som handlar om samhällets styrmedel för att förhindra negativ klimatpåverkan.