erik sturkell använder en gravimeter

Ett slumpmässigt val blev till en livsstil

Det är lätt att smittas. Av entusiasmen. Berättarglädjen. Vänligheten. Att bli överväldigad av de omfattande kunskaperna i geologi. Svårare är att greppa alla forskningsprojekt och lekfulla sidoprojekt som Erik Sturkell, professor i geofysik, har ägnat sig åt under sina tjugofem som forskare.

MEN LÅT OSS TA det från början. Född 1962 och uppvuxen först i Stockholm och sedan Katrineholm dit familjen flyttade när Erik Sturkells pappa blev lagman i sin barndomsstad. Fadern hoppades att även sonen skulle bli jurist, men Erik var mer teknikintresserad och ville pröva egna vägar. Ett av de årliga släktbesöken i Orsa under påsken blev avgörande. På middagen deltog en professor i geologi (från Göteborg) och Erik, som var i övre tonåren, blev intresserad av ämnet.
– Så egentligen var det en slump att det blev geologi.  Men jag har ju alltid varit intresserad av naturvetenskap.Det blev flera terminer geologi på Stockholms universitet, så småningom en examen och funderingar på att doktorera på maringeologi i Östersjön. Men istället åkte han som stipendiat till Nordisk vulkanologisk institut i Reykjavik. Året var 1991.

– Jag stannade på Island i två år och  forskade på jordskorperörelser, registrerade hur kontinentalplattorna rörde sig, undersökte strukturer i jordskorpan och gjorde seismiska iakttagelser med geodetisk GPS.

Med flera forskningsartiklar i bagaget återvände han till Stockholms universitet och en doktorandtjänst. Tillsammans med sin professor och handledare upptäckte han en meteoritkrater i Jämtland – Locknekratern, två mil söder om Östersund.

– Vi upptäckte en kaotisk bergmassa med stora vita kalksten som låg huller om buller och i detta låg krossad granit. Meteoriten slog ner för cirka 458 miljoner år sedan i ett 500 meter djupt hav och av det skapades först en krater och sedan ett gigantiskt återsvall som fyllde hålet.

Idag är marken på platsen för nedslaget platt och består av åkerbruksmark. Upptäckten beskrevs i Erik Sturkells doktorsavhandling 1998: The origin of the marine Lockne impact structure, Jämtland. I avhandlingen är meteoritnedslaget humoristiskt återgivet i en seriestripp av Erik, som är road av att teckna.

NÄR AVHANDLINGEN VAR färdig hade han ett outnyttjat stipendieår på Island och återvände dit.  Men han stannade inte ett år, utan tio.

– För en geolog och geofysiker är Island en vetenskaplig guldgruva. Jag var faktiskt pionjär med GPS-mätningar på Island och deltog i att bygga upp mätstationerna där.  Jag lärde mig isländska hyfsat och efter ett par år köpte jag en lägenhet.
En dag kom en dansk kvinna till Reykjavik, en geokemist som skulle göra sin doktorsavhandling på Island. Det var år 2007.
– Hon hette Gabrielle och jag hjälpte henne litegrann i början. Två år senare gifte vi oss.
Tillsammans har paret rest världen runt, turistat och sökt upp geologiskt intressanta platser. Att vara geolog har blivit en livsstil.
METEORITKRATRAR ÄR ETT av Erik Sturkells största forskningsfält. Han har studerat många. Inte bara den i Lockne i Jämtland eller Chicxulub-kratern  i Mexikanska golfen. Han har räknat på otaliga kraterdjup, analyserat mineralernas innehåll och jämfört olika kratrar. En annan forskningsfåra är vulkaner, i synnerhet de isländska som till exempel Hekla, Askja och Grímsfjall. Den senare har han följt sedan 1983.

Han är inte främmande för något med minsta koppling till geologi. Tillsammans med kulturvårdaren och professorn Ulrich Lange och Thomas Eliasson vid Sveriges geologiska undersökning jobbar han just nu på en exkursionsguide om fasadstenar i göteborgska byggnader från 1790 till 1944. Fotografierna har han förstås tagit själv.

Ett annat just avslutat projekt är att åskådliggöra hur havsnivån i Göteborg växlat i genom tiderna beroende på isavsmältning och landhöjning. Och så håller det på.
– Det är kul att forska! Det är tur att vi inte vet allting för då skulle jag vara arbetslös, säger han och ler brett.

Finns då inget annat drömyrke än forskare?

Han blir tyst och funderar en stund.
– Kock verkar kul. Under mina tio år på Island lärde jag mig att laga svensk mat som inte fanns att få tag på där. Och det är bra att kunna laga mat i fält för då kan man hålla kollegerna igång mycket längre. Pysslar man dessutom om dem med en fördrink till maten så minskar inte precis arbetslusten, säger han och kisar lite klurigt.
Förutom matlagning är film ett intresse.
– När man är ute och reser med geologer så kommer det ofta upp diskussioner om hur många geologer det finns på film. Är de onda eller goda? Så jag och en kollega beslöt oss för att undersökta det i ett litet projekt.Det visade sig att i totalt 97 brittiska och amerikanska filmer med geologer var 85 procent goda. I filmundersökningen framträdde också en klichébild av geologen: Han tar fram en teckning av en man med skinande gloria, glasögon och skägg. En man med flanellskjorta och stora stövlar, som gillar vulkaner, whisky och utsätts för dödliga faror.
Det är en schablonbild som passar rätt bra in på Erik, tycker han själv.

Geologisk forskning över tid

DÅ:
Naturfilosofen  Sigfridus Aronus Forsius, född på 1560-talet, var den förste att skriva om svensk geologi. Men de första geologerna i Sverige var troligen bergsmännen i Bergslagen. På 1600-talet letades malm med kompass genom att ta ut en rät linje i nord-sydlig riktning och gå tills kompassnålen stördes. På 1700-talet väcktes intresset för frågor om landhöjning och engagemanget för urberget och fjälltrakternas invecklade bergsbyggnad var stort under 1800-talet. På 1900-talet kom verktyg som möjliggjorde elektromagnetiska mätningar.
NU:
Idag finns många bra analysmetoder och den geofysiska instrumenteringen blir hela tiden bättre och mer precis. Förfinad elektronik används i mätinstrumenten. Men fortfarande används den mekaniska gravimetern. Verktyget är ett instrument med hävstång och vikt och mäter jordens lokala gravitationsfält. På Onsala observatorium finns en avancerad gravimeter där en stålkula med spole svävar i minus 265 grader. Allt är superledande. Om gravitationen ändrar sig rör kulan sig. Strömmen som går åt för att hålla kulan på plats är ett mått på gravitationens förändring.
 I FRAMTIDEN:
Att bestämma positioner och jordskorperörelser med GPS blir allt viktigare och tekniken kommer att flyttas till andra planeter som till exempel Mars. De geologiska forskningsfälten kommer att utvidgas till rymden. Redan idag finns stenar från månen och Mars. Dessa har slungas ut då det skedde stora asteroidnedslag på dessa himlakroppar. Likaså finns grus från månen på jorden.  I framtiden kommer det att krävas mindre geologiskt material för undersökningar. Analyser kommer att kunna ske på långt av­stånd. Kanske kan till exempel data från rymdsonden InSight, som landade på Mars i slutet av november 2018,  ge nya geologiska kunskaper.
Erik sturkell

Erik sturkell

Är: Professor vid institutionen för geovetenskaper, där han haft en tjänst sedan 2009.
Ålder: 56 år
Familj: Fru Gabrielle och två hundar
Kuriosa: Är en populär och återkommande gäst i Morgonpasset i P3