Lever vi i en ny geologisk epok?

Människans verksamheter påverkar både jordens klimat och ekosystem. Aktiviteten ger inte bara upphov till miljöförstörelse utan även till bestående förändringar i jordskorpan. Den tidsrymd denna påverkan har förekommit kallas av många för Antropocen- människans tidsålder.

Ordet antropocen är en geologisk term som används flitigt av många andra än geologer idag, bland annat av miljövetaren och professorn Johan Rockström.

− Det är bra att miljö- och klimatförändringar diskuteras i samhället men det är debatterat bland geologer om det från ett geologiskt perspektiv faktiskt är en ny epok, säger Mark Johnson, prefekt vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Just nu lever vi i den geologiska epok som kallas holocen. Den började vid slutet av förra istiden, den senaste stora miljöförändringen i jordens historia. Men frågan är om vi nu övergått i en ny epok antropocen eller människans tidsålder. Antropocen har föreslagits som en geologisk epok. Det är en tidsperiod som avgränsas som den tid då mänsklig aktivitet globalt påverkat planetens ekosystem, klimat och jordskorpa.Tidigare har föreslagits att epoken börjar redan vid den industriella revolutionen, medan de senaste förslagen förordar att perioden först börjar i höjd med andra världskrigets slut.

− Än så länge är det inte ett vetenskapligt vedertaget begrepp, men visst har vi trätt in i en tidsålder då människors aktiviteter påverkar jordens processer. Vi kan se det i sedimentet i sjöar, exempelvis på kompositionen av material och att sedimentationshastigheten ökar. Vi ser även att kemiska föroreningar som nitrat i sediment ökar även på avlägsna platser, säger Mark Johnson.

Mark Johnson, prefekt vid institutionen för geovetenskaper

Mark Johnson, prefekt vid institutionen för geovetenskaper

Idag bedömer geologerna jordens ålder till drygt 4,5 miljarder år. Planetens olika åldrar och epoker kan avläsas av geologerna genom bland annat lager i jordskorpan.

− Dinosaurierna levde på jorden i över 150 miljoner år under de geologiska perioderna trias, jura och krita. Jämför man det med de runt 50 år som i så fall hittills skulle infatta antropocenen så förstår man att geologiska epoker är långa tidsrymder som först kan definieras mer exakt i efterhand, säger Mark Johnson.

Den internationella geologiska organisationen IUGS (The International Union of Geological Sciences) väntas lägga fram en definition av antropocen i år.