Norsk geovetare utnämnd till ny hedersdoktor

Han forskar om jordskorpan och alkaliska bergarter. Tom Andersen är professor vid Universitetet i Oslo och har utnämnts till hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Med olika metoder försöker Tom Andersen ta reda på när och i vilken utsträckning den kontinentala jordskorpan har vuxit med hjälp av ny tillförsel av material från jordens mantel. Han forskar också om alkaliska vulkaniska bergarter.
– Alkaliska bergarter kan innehålla lovande fyndigheter av uran, torium och sällsynta jordartsmetaller, och är därför intressanta ur en rent vetenskaplig synvinkel samt ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Tom Andersen.

Det har visat sig att det är möjligt att få nya insikter i grundläggande processer i jorden genom att titta på välkända fenomen från en lite annorlunda vinkel.
– Forskningens framtid är ju oförutsägbar och forskning jag gjorde för många år sedan har visat sig bli intressanta för gruvintressen och det var verkligen inget jag hade räknat med eller något som var utgångspunkten.

2-2013-tom-andersen-hedersdoktorEtt av Tom Andersens senaste projekt är att titta på hur man kan använda biologiska isotopdata som fingeravtryck för att kunna spola tillbaka tiden och få kunskaper om till exempel vad sandkornen på olika platser kommer ifrån eller var metaller i gamla gravar kommer ifrån.

Formellt utsågs Tom Andersen till hedersdoktor under universitetets promotionshögtid den 25 oktober. Titeln delades ut av promotor Kristina Sundell, professor på Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. David Cornell vid Institutionen för geovetenskaper var Tom Andersens värd.

Motivering

Tom Andersen har utsetts till hedersdoktor för framstående forskning kring ursprunget till och utvecklingen av den kontinentala jordskorpan men också för sitt framgångsrika arbete med åldersbestämning där nya metoder tagits fram som revolutionerat forskningsfältet. Hans arbete med utbytet av studenter och forskare mellan universiteten har varit till stort gagn för Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.