Hedersdoktorn Tandong Yao tillsammans med Naturvetenskapliga fakultetens dekan Elisabet Ahlberg.

Ny hedersdoktor forskar om glaciärer

Han har varit ledare för ett flertal forskningsprogram som fokuserat på de miljöförändringar som skett under de senaste decennierna. Nu är han nyutnämnd hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Professor Tandong Yao forskar om glaciärer och miljön på den tibetanska platån.
– Jag är från början geograf, mitt ämne är glaciologi, det vill säga jag studerar is och undersöker fluktuationer i mängden is hos glaciärer, säger hedersdoktor Tandong Yao.

Han är professor och föreståndare för Institute of Tibetan Plateau Research vid Chinese Academy of Sciences och är en av de mest framstående forskarna inom sitt fält. I oktober i år blev Tandong Yao promoverad till hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet.
– Jag visste inte så mycket om vad titeln hedersdoktor innebar men nu har jag förstått att det är en prestigefull gåva och jag är väldigt glad och hedrad, säger Tandong Yao.

Forskningsfokus för Tandong Yao är den så kallade tredje polen, TPE (Third Pole Environment), en ”hot spot” för de klimatförändringar som pågår idag.

Den tredje polen ligger på den tibetanska platån, som ibland kallas för världens tak. Området är det högsta och mest omfattande höglandet i världen och ligger i genomsnitt 4 500 meter över havet. Flera viktiga floder som Yangtze, Gula floden och Mekong har sina källor på platån och vad som händer här påverkar vattenresursen för nästan en tredjedel av världens befolkning.

– Klimatförändringarna påverkar glaciärerna på platån. Vi forskare har registrerat kraftig avsmältning sedan slutet av nittiotalet. Laviner och översvämningar följer i spåren av att glaciärerna smälter. Infrastrukturen i området har påverkats, broar har rasat och människor drabbats. Flera dödsfall har inträffat, säger hedersdoktor Tandong Yao.

Tandong Yao är föreståndare för Institute of Tibetan Plateau Research vid Chinese Academy of Sciences.

Tandong Yao har, efter studier och examina i Kina, både bott och arbetat i Europa och USA. I Paris träffade han år 2011 Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper, och den som leder regionalklimatgruppen vid Göteborgs universitet. Gruppen studerar bland annat klimatförändringar i Tibet.

– Kontakten med Tandong Yao har inneburit ett viktigt bidrag till utvecklingen av undervisningen och forskningen vid institutionen för geovetenskaper, säger Deliang Chen, som under promotionshögtiden varit värd för Tandong Yao.
– Vi har ett stort forskningsprojekt på gång om den tredje polen och där är professor Deliang Chen en nyckelspelare, säger Tandong Yao.