”Vi behöver utvecklas tillsammans med andra”

NU HAR DET GÅTT ETT halvår sedan jag tillträdde som dekan. Ett uppdrag som är mycket givande och samtidigt utmanande. Vi har stark utbildning och forskning inom många områden – samtidigt behöver vi utvecklas tillsammans med andra. Ett område där våra forskare gör viktiga upptäckter är life science, området där medi­cin, naturvetenskap och teknik möts. Göteborg har sedan länge en stark position inom området och har det fortfarande. I årets Shanghairanking, en årlig rankinglista för universitet i världen, placerade sig Göteborgs universitet på en glädjande andra plats inom life science i Sverige och på plats 40 i världen. Vi har också lyckats få stora prestigefulla forskningsbidrag för att utveckla forskningen inom just life science.

Göteborgs universitet placerade sig på en glädjande andraplats inom life science i Sverige

Sjukvården genomgår en snabb teknikutveckling som kräver många olika kompetenser. På många lärosäten har medicinare och naturvetare ett konkurrensförhållande – men inte desto mindre arbetar många naturvetare inom de medicinska projekten. Naturvetarna bidrar med såväl kompetens inom exempelvis matematik, molekylärbiologi, cellbiologi och genetik, som användbara verktyg i denna utveckling. Ett annat relevant exempel är analysen av de stora datamängder som forskningen idag genererar vilken kräver djup kunskap om matematisk statistik och artificiell intelligens.

I Göteborg finns en unik möjlighet att utveckla samarbetet. Här finns Sahlgrenska universitetssjukhuset – Norra Europas största sjukhus – Västra Götalandsregionen, läkemedelsindustri och bioteknikföretag, och inte minst forskarkollegorna på Sahlgrenska akademin. Nu planerar vi för framtiden genom att universitet samlar utbildning och forskning inom life science på Medicinareberget, nära sjukhuset – så att kompetenserna ska finnas nära varandra. Genom att vi kommer närmare varandra kan samarbetet utvecklas.

Så länge vi är med och driver på utvecklingen så är vi med och lyfter mänskligheten in i framtiden.

Göran Hilmersson
Dekan och professor