4,3 miljoner för forskning på moln

Hur is bildas i moln är fortfarande en gåta för forskarsamhället. Nu har forskaren Erik Thomson fått ett projektbidrag på 4,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera just ispartiklar i moln, och hur uppkomsten av dessa påverkas när luftkvaliteten och klimatet förändras.

Moln består av vatten eller is, eller en blandning av de båda. Men för att is ska bildas i ett moln, krävs det att det finns en partikel som påverkar vattendropparna. Hur de här ispartiklarna egentligen bildas inne i molnen vet man ännu inte, och det är något som forskarna i Göteborg nu försöker ta reda på.

Molnforskare från GU (Jan, Erik, Mattias) på Risholmen, Torslanda, GöteborgErik Thomson har en doktorsexamen från Yale University i USA, och har sedan tre år tillbaka en postdoktjänst vid institutionen för institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet.  Det projektbidrag för unga forskare som han nu fått från Vetenskapsrådet, gör det möjligt att fortsätta att studera ispartiklar i moln.
– Det är trevligt att få en bekräftelse på att ens arbete värderas högt i forskarsamhället, säger Erik Thomson.

I ett av projekten studerar Erik, tillsammans med sina kollegor vid Göteborgs universitet, hur utsläpp från fartyg påverkar isbildningen i moln. Anledningen till det är den ökade andelen båtar som passerar Arktis och de nordligare breddgraderna. Arktis har ett klimat som gör att mänsklig påverkan i form av olika utsläpp märks mycket tydligare än på andra ställen, vilket skulle kunna medföra att fartygsutsläppen kraftigt påverkar klimatet i Arktis. Mätningarna av utsläpp görs utanför Göteborgs hamn, och projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, IVL, Goethe Universität i Franktfurt am Main och CRAICC (Cryosphere-atmosphere interactions in a changing Arctic climate), en del av det Nordiska Toppforskningsinitiativet.