Fem frågor till…

… Malin Möller som läser sista året på masterprogrammet i molekylärbiologi och som gör sitt masterarbete på AstraZeneca.

1. Har du alltid velat bli molekylärbiolog?
– Nej, inte just molekylärbiolog, men jag har alltid haft ett starkt intresse inom biologi, sjukdomsutveckling och medicinutveckling.

2. Vad är det bästa med din utbildning?
– Det är svårt att summera i bara några meningar, men att få läsa om hur vår kropp är uppbyggd och hur den kommunicerar på molekylärnivå för att fungera. Det är
fascinerande. Så det bästa är nog att få möjligheten att kunna bidra till utvecklingen inom vetenskapen, sjukvården och läkemedelsindustrin.

3. Varför gör du ditt masterarbete på ett företag?
– För att jag vill veta hur det ser ut på marknaden inom mitt arbetsområde. Sen har AstraZeneca alltid varit en dröm för mig då jag är mest intresserad av pre-klinisk och medicinsk forskning.

4. Varför valde du Göteborgs universitet?
– Efter kandidatprogrammet i biomedicin ville jag utveckla biologidelen av utbildningen. Göteborgs universitet blev det naturliga valet eftersom utbildningen gav mig möjlighet att själv forma min examen och läsa de kurser som intresserade mig mest.

5. Vilka är utmaningarna i framtiden?
– Samma utmaningar som vi står inför idag, det vill säga att få mer kunskap i sjukdomshistoria och sjukdomars uppkomst. Därefter kan vi utveckla läkemedel och hitta andra faktorer som kan hjälpa oss att leva längre. Vi gör ett riktigt bra jobb, men inom den här branschen kan man aldrig göra för mycket!