Fortbildningsdagar för kemilärare lockade många

Göteborgs universitet stod värd när Svenska Nationalkommittén för kemi och Svenska Kemistsamfundet arrangerade fortbildningsdagar för lärare.

Ett 80-tal kemilärare från hela landet samlades i Göteborg i slutet av november för att bland annat få ta del av aktuell forskning på temat ljus, och testa olika laborationer som kemilärarnas resurscentrum tagit fram. Dessutom diskuterades bland annat övergången mellan gymnasiet och högskolan, och hur lärarna kan förbereda sina elever för nästa steg.

Kristina Hedfalk är viceprefekt med ansvar för utbildningsfrågor på institutionen för kemi och molekylärbiologi, och ser universitetets roll i fortbildningsdagen som en del i samverkansuppgiften.

– Att inspirera och fortbilda lärarna är en del i vårt samhällsansvar. Från vår sida är fortbildningsdagen också ett sätt att underhålla kontakten med gymnasieskolan, vilket i långa loppet förhoppningsvis gynnar vår rekrytering.