Med hopp om en karriär i Sverige

– Jag är glad att jag fått möjligheten att vara här, och hoppas att praktikplatsen hjälper mig att få ett jobb inom min bransch.
Det säger Maryam Khoshdel, en av Göteborgs universitets nyanlända praktikanter.

Det har gått tre och ett halvt år sedan Maryam Khoshdel, hennes man och deras dotter tvingades lämna Iran för att fly till Sverige. Maryam berättar att hennes man varit politiskt aktiv, och att de inte hade något val utom att lämna landet.
– Det var svårt för oss att lämna vårt hemland. Hela familjen är kvar i Iran, och vi saknar dem, säger hon.

Hon är kemist med en fyraårig universitetsutbildning i botten, och arbetade som kvalitetsansvarig på en färgfabrik i Iran. Sedan tre månader tillbaka är hon praktikant på Göteborgs universitet, närmare bestämt på institutionen för kemi och molekylärbiologi. Där har hon deltagit i ett forskningsprojekt som rör båtbottenfärger.
– Anledningen till att vi valde att ta emot en praktikant var att vi ville ställa upp för de nyanlända, säger Hans Elwing, professor emeritus och den som leder forskningsprojektet.

Maryam Khoshdel har bland annat arbetat med att ta fram en gradientsticka med olika nivåer av kopparoxid, som sedan ska testas direkt i havet. Först målas stickan med färg med olika halter av kopparoxid. Sedan sågas den isär, och de olika delarna placeras ut i havet. Efter ett par månader går det att få fram resultat som visar exakt hur mycket kopparoxid som behövs för att havstulpaner inte ska sätta sig på ytan.
– På så sätt hoppas vi på sikt kunna optimera och minska utsläppen av koppar från båtbottenfärg, säger Hans Elwing.

 MARYAM KHOSHDEL är tacksam över praktikplatsen, och att hon fått möjlighet att vara på ett lugnt och tryggt ställe där hennes kompetens tas till vara. För jobba som kemist vill hon, även om hon har en dröm om att bli lärare.
– Jag skulle gärna arbeta som kemilärare, men jag tror det är viktigt för lärare att kunna svenska ordentligt. Så kanske i framtiden, säger hon.

Att lära sig svenska är en av de största svårigheterna med att komma till Sverige, tycker hon. Men också oerhört viktigt. Trots att universitetet är en internationell miljö där många pratar engelska så har det varit svenska som gällt för Maryam Khoshdel, som parallellt också läser Svenska för invandrare.
– Jag försöker att fokusera på svenskan nu, för att lära mig språket och kunna komma in i samhället ordentligt. Det är viktigt för oss, säger hon.

Hon är inne på sin sista praktikvecka, men hoppas på att hon få möjlighet att stanna kvar ytterligare en period. Samma förhoppningar har Hans Elwing.
– Jag hoppas att arbetsförmedlingen kan se hur värdefull hennes praktik här är.

Praktikplatser för nyanlända akademiker

Göteborgs universitet var en av de första statliga myndigheterna att erbjuda praktikplatser för nyanlända med flyktingbakgrund. Det sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet Korta vägen och Migrationsverket. Universitetet erbjuder drygt ett hundratal praktikplatser, varav cirka 40 erbjuds inom den naturvetenskapliga fakulteten.

– Tolv personer är ute på praktik just nu, men fler är på gång, säger praktiksamordaren Elin Fagerberg. Vi riktar oss i huvudsak till personer med en akademisk bakgrund, och ofta har praktikanterna utbildning inom området där de placeras.  Men ibland räcker det att det finns ett intresse.