Dekan Elisabet Ahlberg tillsammans med jubeldoktorn Bo Lamm

Promoverades samtidigt som Evert Taube

Han blev doktor i kemi samtidigt som Evert Taube utsågs till hedersdoktor. Bo Lamm är jubeldoktorn som för femtio år sedan blev den förste som disputerade i kemi i Göteborgs universitet regi. Tidigare hade disputationer i kemi skett på Chalmers.

Han var 31 år när han doktorerade 1966, samma år som Evert Taube blev hedersdoktor.
− Jag minns att Evert Taube uppskattade utmärkelsen väldigt mycket. Promotorn då var professor i latin och han höll ett långt tal på latin till Taube som jag faktiskt tror att Evert Taube förstod eftersom han pratade provencalska, säger Bo Lamm.

HAN BÖRJADE SINA studier i Lund 1953 och efter en kandidatexamen flyttade han till Nobelinstitutet för kemi i Stockholm.
− När min handledare Lars Melander fick professuren i organisk kemi vid Göteborgs universitet flyttade jag med honom till Göteborg, där mitt doktorsarbete genomfördes.

Efter doktorsexamen blev det jobb på Hässle, nuvarande Astra Zeneca, och 1967- 1969 var Bo Lamm chef för det kemiska laboratoriet där. Men han ville hellre forska och fick en docenttjänst 1970 på den gemensamma kemiinstitutionen för Chalmers och Göteborgs universitet.
−Jag har även varit med om och lagt grunderna till kemiinstitutionen på Göteborgs universitet. Efter att ha varit universitetslektor på Chalmers och haft en halvtids extraprofessur på Göteborgs universitet så återvände jag på åttiotalet till Hässle som senior scientist. Jag slutade inte på Astra Zeneca förrän jag fyllt sjuttio år.

BO LAMM HAR i huvudsak ägnat sig åt tre områden. Hans doktorsarbete handlade om kinetiska reaktionshastigheter.
− Länge höll jag på med organisk elektrokemi. Det var nog det allra roligaste. Elektrokemi kan användas inom många områden, till exempel har det använts vid nylontillverkning. Det är oerhört bra ur miljösynpunkt eftersom elektrokemi är biproduktsfritt och man kan begränsa onödiga utsläpp.
Det tredje området Bo Lamm ägnat sig åt är preparativ vätskekromatografi.
− Det är en separationsmetod som innebär att man kan särskilja olika ämnen när de med olika hastigheter vandrar, på exempelvis en kolonn av kiselgel, och delas upp i olika färger. Men sedan har jag förstås också undervisat på både grundkurser och doktorandkurser och handlett doktorander.