Forskare vill kartlägga Kinas nya smog

Luften i kinesiska storstadsregioner är ett stort hälsoproblem. Här finns en ny typ av smog som aldrig tidigare setts. Nu ska forskare från Göteborg tillsammans med kinesiska forskare studera luftföroreningar i Peking och Hong Kong.

Unga och gamla kineser rör sig i storstadsmyllret med munskydd som skydd mot avgaser och utsläpp. Vi har sett bilderna flimra förbi på tv-skärmen.
– Det är en sann bild. Våra forskare berättar att folk i storstäderna håller sina barn inomhus för att de inte vill att barnen ska vistas ute i den förorenade luften, säger Mattias Hallquist, professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi.

DET ÄR SEDAN LÄNGE konstaterat att luftföroreningar är hälsofarliga, att de leder till luft- och kärlsjukdomar och förkortar livslängden. Många av de bättre hotellen i de kinesiska storstäderna har luftfiltrering och nu börjar de styrande inse att något måste göras. Luftkvaliteten påverkar till och med företagsetableringen i Kina. Den dåliga luften avskräcker och gör det svårare att hitta kompetent arbetskraft som vill bosätta sig i storstäderna.
– Men förhållandena i Peking och Hong Kong skiljer sig åt. Städerna styrs olika och klimatet är inte detsamma. Peking har fler naturliga partiklar i luften som blåser in från ökenområdena. Klimatet är kallare och precis som i Göteborg har man även problem med inversion, att luftföroreningarna stannar kvar i marknivå. Hong Kong får in ren luft från havet, men samtidigt blåser det in smog från inlandet. Här är också utsläpp från sjöfart en viktig föroreningskälla. Klimatet är subtropiskt med värme och mycket ljusstrålning, säger Mattias Hallquist.

Mattias Hallquist har fått medel för ett femårigt projekt inriktat på hur smogen i storstadsregionerna i Kina kan motverkas.

Mattias Hallquist har fått medel för ett femårigt projekt inriktat på hur smogen i storstadsregionerna i Kina kan motverkas.

HAN HAR FÅTT RAM-bidrag på drygt 24 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett femårigt projekt inriktat på hur smogen i storstadsregionerna i Kina kan motverkas. Projektet är ett initiativ av Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum som Mattias Hallquist leder.
– Vi är experter på fotokemisk omvandling, bildning av partiklar och ozon i atmosfären och i projektet samarbetar vi med världsledande kinesiska forskare.
Ett femtiotal forskare och doktorander deltar i studierna i Kina. Tre föroreningstyper ska undersökas: organiska partiklar, sot och ozon. Dessa föroreningar interagerar på ett komplext vis och de påverkar växthuseffekten och molnbildningen som i sin tur påverkar klimatet.

EN HELT NY forskning av smog initieras med det nya projektet. Sedan tidigare känner man till två typer av smog. I Los Angeles uppstod smog på 1970-talet ur en kombination av ökad biltrafik och starkt solljus som framkallade det dis som innehåller organiska ämnen, kväveoxider och ozon. Londonsmogen var en följd av koleldningen i staden på 1950- och 1960-talet och den dimmiga röken bestod av svaveldioxid och sot.
– Men i Kina har vi allt i en salig blandning och det blir mer komplicerat att förstå effekterna. Här finns en ny sorts smog som vi inte sett tidigare och det är säkert en del i varför Vetenskapsrådet vill stödja den här forskningen.

HUVUDSYFTET MED projektet är att undersöka denna nya typ av skadlig smog som påverkar kinesernas hälsa och även klimatet globalt. Ambitionen är också att hitta åtgärder som de kinesiska myndigheterna kan använda sig av. Projektet i Kina driver Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers och IVL Svenska Miljö-institutet.

Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum

Läs mer om Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum, GAC: chalmers.se/gmv/gac-sv/