Bild på Göteborgs universitets huvudbyggnad

Göteborgs universitet i topp inom hållbar utveckling

Lärosätena har krav på sig att i sin verksamhet främja en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

På Göteborgs universitet har arbetet med miljö och hållbar utveckling pågått sedan slutet av 1990-talet, inte bara genom att sortera avfall och sänka energianvändningen utan också inom forskning och utbildning. År 2006 miljöcertifierades hela universitetet som första universitet i Sverige.

I Universitetskanslersämbetets rapport skriver man att ”många av de aktiviteter och initiativ som sker vid Göteborgs universitet skulle med fördel kunna lyftas fram som goda exempel i ett nationellt perspektiv”.
– Ett sådant exempel är vår hållbarhetsmärkning av kurser och program, som också uppmärksammats internationellt, säger Ullika Lundgren.

Utvärdering av arbetet med att främja hållbar utveckling

Syftet med utvärderingen är att bidra med kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar med temat hållbar utveckling och att presentera de resultat som uppnåtts. Målet är att utvärderingen också ska få betydelse för lärosätenas utvecklingsarbete.

Av de 47 granskade lärosätena fick 12 stycken det högre samlade omdömet ”har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning”

Läs hela rapporten på uka.se