Inför miljörevision

Internationellt erfarenhetsutbyte kring miljöledning

Columbus Association i Colombia kontaktade Göteborgs universitet för ett drygt år sedan. Sedan dess deltar Göteborgs universitet tillsammans med två andra europeiska och tio latinamerikanska universitet i ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring miljö och hållbar utveckling.

– Jag har hållit i ett seminarium per månad under ett års tid via webben. Seminarierna har bland annat handlat om hur man sätter upp handlingsplaner och aktiviteteter samt hur man steg för steg inför ett miljöledningssystem. Förutom energi och avfall så har det också handlat om hur man arbetar med student- och personalengagemang, säger miljösamordnare Ullika Lundgren.

Livliga diskussioner med hållbarhetsteamet

Livliga diskussioner med hållbarhetsteamet

Förutom att utbyta goda idéer så har mötena också inneburit en möjlighet för universiteten att mäta sig med varandra. Mötena var också planerade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Samtliga seminarier genomfördes med hjälp av mötesteknik via webben vilket innebär att deltagarna inte behövde resa. Samtliga seminarier spelades också in och är tillgängliga via webben.

I oktober reste dock Ullika Lundgren och hennes kollega till Colombia för att utvärdera hela projektet. De besökte fem olika universitet och höll föreläsningar om miljö och hållbar utveckling. På begäran från Universidad del Atlántico i norra Colombia genomförde de också en miljörevision, vilket var mycket uppskattat.

På besök i Atlantico

På besök i Atlantico

– Många universitet i Latinamerika har kommit långt i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling. Men vi har mycket olika förutsättningar för att bedriva vårt arbete. I Sverige har vi en tuff miljölagstiftning som vi kan luta oss på i vardagen. I Colombia saknas det vilket innebär att de får skapa sina egna förebilder utan något direkt stöd från det omgivande samhället, säger Ullika Lundgren.