Snabba förändringar i Arktis pressar miljö och människor

Det internationella forskningsprojektet The Arctic Resilience Report, ARR, konstaterar att snabba förändringar sker på flera håll i Arktis. Utvecklingen ökar risken att överskrida olika tröskelvärden, som kan innebära oåterkalleliga förändringar av arktiska ekosystem och samhällen.

Kombinationen av flera och relativt dramatiska förändringar pressar Arktis sociala och ekologiska system till sina yttersta gränser, konstaterar ARR:s första delrapport, som släpptes vid Arktiska rådets ministermöte i Kiruna den 15 maj. De närmare 40 ursprungsbefolkningarna som finns i Arktis lever ofta nära naturen och är därför mer sårbara än andra samhällen, men även samhällen med god infrastruktur påverkas av de pågående miljöförändringarna.

Ulf Molau, professor i växtekologi vid institutionen för biologi och miljövetenskap, har medverkat centralt i projektet som ansvarig för den biofysiska delen.
– Vi har nu ett omfattande underlagsmaterial för de biofysiska processerna i Arktis. En del naturgeografiska och ekologiska brytpunkter har redan passerats och andra är i vardande. Vad som tydligt framhålls i rapporten är att det inte bara är en ökande temperatur till följd av klimatförändringar som styr förloppen, utan till stor del indirekta förändringar som beror på en tinande permafrost, säger Ulf Molau.

DET ARKTISKA LANDSKAPET har stora områden av grunda sjöar. När permafrosten tinar under sjöarna rinner vattnet bort, och det går snabbt. Ett landskap som nyligen varit en mosaik av sjöar har förvandlats till ett landskap med torra, grusiga bassänger. Utvecklingen hos Arktis sommaris är enligt forskarna ett annat exempel på ekosystem som närmar sig kritiska tröskelvärden. Sedan mätningarna inleddes på 1970-talet har det aldrig funnits så lite sommaris som i augusti 2012.