Tio år med miljöcertifikat

I år är det tio år sedan Göteborgs universitet som första universitetet i Sverige blev miljöcertifierat. Det firas bland annat med klimatseminarier och filmföreställningar.

Mycket har hänt på tio år. Den största förändringen handlar om hur universitetet hanterar kemikalier och bedriver laboratoriearbete. År 2004 hade universitetet inte något kemikaliehanteringssystem och det fanns inte utsedda laboratorieansvariga vid alla laboratorier. Ullika Lundgren, miljösamordnare vid Naturvetenskapliga fakulteten, berättar:
– Det fanns helt enkelt inga samlande rutiner för hantering av kemikalier och laboratoriearbete. Under många år var vi ålagda att genomföra egna provtagningar på avloppsvattnet från våra laboratorier. I takt med att universitetet införde miljöledningssystemet så tyckte miljöförvaltningen att vi kunde ägna oss åt förebyggande åtgärder istället för provtagning. I dag finns en förordning om att myndigheter ska ha ett miljöledningssystem.

2-2014-miljocertifikat-02

Miljösamordnare Ullika Lundgren

Att vara en miljöcertifierad organisation innebär att miljörevision genomförs varje år. Under en treårsperiod revideras fakulteten i sin helhet. I revisionsrapporten noteras avvikelser som ska åtgärdas. Det kan vara alltifrån att vi inte följer miljölagstiftning till att studenter inte har fått tillräcklig information om miljöhänsyn.
– Under dessa tio år har vi fått 184 avvikelser inom Naturvetenskapliga fakulteten och alla dessa har vi åtgärdat, vilket innebär att vi hela tiden blir bättre.

Resor är ett annat område som universitet arbetat aktivt med. Resor till och från jobbet samt resor i tjänsten har kartlagts, resepolicies har fastställts och resfria möten utvecklats. Numera finns videokonferensanläggningar i många av universitetets lokaler. År 2010 antog universitetet också en klimatstrategi. Lagom till tioårsjubileet tilldelades Göteborgs universitet utmärkelsen Excellence in Campus 2014 för sin strategi. Priset delas ut av International Sustainable Campus Network som är ett nätverk med högt rankade universitet som till exempel Harvard och MIT.

Jubileet firas hela hösten med flera klimatseminarier och filmföreställningar. I oktober hölls också en festlig tillställning som var öppen för alla medarbetare där rektor höll tal.
– Det var fältstationen Tjärnö utanför Strömstad som var en av de första enheterna som certifierades inom universitetet. Där tjuvstartade vi firandet med att presentera resultaten av tio års miljöarbete och samtidigt bjuda på tårta, säger Ullika Lundgren.

Läs mer: Internationellt erfarenhetsutbyte kring miljöledning