Den nio meter långa vikvalen sänktes utanför Ystad i augusti.

Vikvalen i Ystad blir forskningsprojekt

Den vikval som hittades i Östersjön och sedan sänktes några sjömil utanför Ystads kust blir nu ett objekt för unik forskning.

Att säkra ett valkadaver och sedan forsla ut det på öppet vatten är i sig ingen enkel uppgift. Valen är i ett stadium av förruttnelse och valens storlek innebär att det är en stor utmaning att handskas med den. Även själva sänkningen är ett komplicerat arbete. Men i slutet av augusti i år sänktes vikvalen 3,5 sjömil utanför Ystads kust i anslutning till ett skeppsvrak.
− Det är aldrig smidigt att sänka en nio meter lång val. Denna hade en stor flytkraft och det krävdes stora mått av både list och järnskrot för att få ner den på botten. I naturen driver en död val omkring länge innan den så småningom sjunker, säger Thomas Dahlgren, forskare vid institutionen för marina vetenskaper.

Tillsammans med forskarkollegan Björn Källström vid samma institution kommer han att följa valens förruttnelseprocess i havet.
− Man har sedan trålare i början av 1900-talet fått upp valben från havsbotten förstått att det finns djur som bara hittas på döda valar, till exempel musslor och snäckor, säger Björn Källström, som var på plats när valen sänktes.
− Vi följer än så länge processen på håll genom de amatördykare som besöker platsen. I sommar ska vi själva dit ner och ta prover och dokumentera, säger Thomas Dahlgren.

Övergödning i haven är ett av de stora miljöproblemen. Vilka djur som naturligt klarar av att leva i övergödda miljöer och omsätta näringsämnena är mindre kända, särskilt i Östersjön. Valkadavret är en naturligt mycket övergödd plats.
−Vi kommer att använda oss av citizen science, medborgarforskning, för att få in data från valen. Vi samarbetar med Pdyk, företaget som sänkte valen åt oss, och som var de som hittade den flytande i havet och bogserade in den. Vi samarbetar även med Ystads kommun för att kunna informera dykare som dyker på vraket som valen är sänkt vid.

Forskarna kommer att be dykarna samla in uppgifter om temperatur och salthalt vid valen samt att be dem fotografera och filma om de har med sig kameror. På det sättet sätt kommer man att få in mycket mer data och engagerar dessutom allmänheten.
−Vi är glada och tacksamma över den positiva respons och det intresse som invånare och myndigheter visat för valen och vår forskning. Det ska bli kul att fortsätta jobba med projektet, säger Thomas Dahlgren.