Med bloggen som redskap

I hantverksdoktoranderna Roald Renmælmos och Tomas
Karlssons arbete möts gamla och nya världar. Deras forskningsområde: Förindustriell snickeriteknik med en delstudie i historiska hyvelbänkar. Deras dokumentationsmetod: En blogg.
– De flesta som följer oss är från USA, säger Roald Renmælmo.

Idén att starta en blogg som redskap i deras hyvelbänksstudie uppstod i augusti 2013. I arbetet med sin licentiatuppsats hade Tomas Karlsson mycket material som behövde dokumenteras. Tillsammans med sin kollega Roald Renmælmo letade han efter former för att samla materialet och även kunna föra dialog om hyvelbänkar med hantverkare och andra som är intresserade av ämnet. I oktober 2013 skrev de sitt första inlägg.

Roald Renmælmo arbetar med ett av benen på Vasabänken

Roald Renmælmo arbetar med ett av benen på Vasabänken

– Snickring är relativt nytt som ämne i universitetsmiljön, säger Roald Renmælmo. Bloggen har blivit ett viktigt verktyg för oss för att kunna knyta kontakter, dels inom den akademiska världen och dels utanför universitetet bland andra snickare.

Tomas Karlsson gör hål för ett av benen på en hyvelbänk i Mariestad

Tomas Karlsson gör hål för ett av benen på en hyvelbänk i Mariestad

SEDAN STARTEN HAR det blivit närmare 50 inlägg. En stor del av besökarna har sin hemvist i länder utanför Norden – de flesta kommer från USA, och även Storbritannien och Tyskland ligger högt upp i besöksstatistiken. Många av de som läser och kommenterar är själva bloggare. När Roald Renmælmo och Tomas Karlsson märkte att de fick mycket respons från utlandet började de att skriva texter även på engelska för att få engelskspråkiga läsare att kommentera, men de prioriterar att skriva inläggen på norska och svenska.

– Som mest har vi haft 2 793 besökare på en dag, och det var på ett inlägg som skrevs på norska, säger Roald Renmælmo. Norska och svenska fungerar bra när det är intressant stoff och bra bilder. Bloggen är viktig som forum för att främja vår nordiska hantverkstradition, och språket är en viktig del av den traditionen. Därför vill vi i första hand använda norska och svenska på bloggen.

Bloggen Høvelbänk – Snikkaren sin arbeidsbenk

Roald Renmælmo och Tomas Karlsson, doktorander i snickerihantverk vid institutionen för kulturvård, har i sin forskning kartlagt litteratur om hyvelbänkar och historiska hyvelbänkar i Norge och Sverige. Ett av projekten rör en hyvelbänk som bärgades från regalskeppet Vasa. På sin blogg publicerar de texter och bilder om sina projekt.

Besök bloggen: hyvelbenk.wordpress.com