Med en master i bagaget

Efter tre år på bebyggelseantikvariskt program övervägde han att börja söka jobb. Men masterprogrammet i kulturvård lockade, och i efterhand är de extra två åren ingenting han ångrar.
– Det var då det lyfte, säger Axel Demker.

-Om de första tre åren bestod av kunskapsmatning, var det på masterprogrammet vi fick en förståelse för vad vi hade lärt oss och kunde ta det ett steg till, säger Axel Demker.
Han kommer ursprungligen från Göteborg, och började på bebyggelseantikvarieprogrammet direkt efter gymnasiet. Efter sin kandidatexamen stod han i valet och kvalet om han skulle ta en masterexamen eller söka sig ut i arbetslivet. Han sökte några jobb, men han bestämde sig ganska snart för att läsa vidare.

EFTERSOM MASTERPROGRAMET i kulturvård ger stora möjligheter till egna val, kompletterade han sina ämneskunskaper med drygt en termins studier i sociologi.
– Möjligheten att öppna upp perspektiven ytterligare genom att läsa något angränsande ämne kändes bra, särskilt för mig som inte läst någonting tidigare. Masterprogrammet blir vad man själv väljer att göra av det, säger Axel Demker.

Axel Demker

Axel Demker

Ganska snart efter sin masterexamen fick han jobb som bygglovshandläggare i Sala kommun. Ett arbete som han ser som en bra erfarenhet och en chans att befinna sig nära besluten. Hans uppgift är att bland annat att granska bygglovsansökningar från privatpersoner som vill bygga till eller på annat sätt förändra sin bostad. Till skillnad från sina kollegor som har en mer teknisk bakgrund, granskar Axel ansökningarna ur ett estetiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Något som ställer höga krav på förmågan att kunna kommunicera och motivera sina bedömningar, både till politikerna i byggnadsnämnden som tar beslut om avslag och till de sökande.
– Det är lättare att förstå varför man måste använda vissa byggnadsmaterial, än varför man borde flytta ett fönster.

ATT EN BEBYGGELSEANTIKVARIE hamnar som bygglovshandläggare är inte längre någon ovanlighet. Flera av Axel Demkers tidigare klasskamrater arbetar som det.
– Det är en lite ny arbetsmarknad för oss, som jag tror gynnar bebyggelsemiljön i stort. Traditionellt sett har tekniker dominerat yrket, men som bebyggelseantikvarier kan vi tillföra ytterligare en kompetens.

Förutom den personliga utvecklingen som masterprogrammet gav, tycker Axel Demker att den ökat möjligheterna till att få ett kvalificerat och intressant arbete. Att ha en masterutbildning i bagaget har också gett honom större möjligheter att hävda sin kompetens gentemot andra yrkesgrupper. Han upplever också en viss skillnad i lönenivå, gentemot de som enbart valt att ta en kandidatexamen.
– Det finns en bred väg ut mot jobben, särskilt om man är flyttbar.

VAD FRAMTIDEN HAR att erbjuda, vet Axel inte idag. Arbetet i Sala ser han som ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om myndighetsutövning och vilken roll en tjänsteman ska ha, kunskaper som han inte fick med sig från sin utbildning.
– Det är roligt att få arbeta med konkreta bebyggelsefrågor och stadsplanering, och vara nära där besluten tas. Det känns väldigt spännande att få vara där jag är idag.