Ny utbildning kombinerar trädgård och landskapsvård

Till hösten startar ”Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk”, en ny utbildning inom kulturvård i Mariestad. Intresset för utbildningen har varit stort, med nästan 250 sökande totalt.
– Vi riktar oss till studenter som vill jobba hantverksmässigt inom den gröna sektorn, säger Pierre Nestlog, programansvarig för den nya utbildningen.

Genom den nya utbildningen sammanförs studenter som vill ägna sig åt landskapsvård och trädgård. Tidigare har kulturvård i Mariestad haft särskilda program för respektive inriktning.
– I och med den nya utbildningen kommer de två inriktningarna att kunskapsmässigt befrukta varandra, säger Pierre Nestlog, universitetlektor vid institutionen för kulturvård.

I ARBETSLIVET FLYTER ofta landskapsvård och trädgårdskötsel ihop. Och det är inte självklart om en engelsk park eller en gärdsgård ska skötas av en landskapsvårdare eller en trädgårdsutbildad.
– Här finns inga vattentäta skott, det är ju ett gränsland. Att föra ihop trädgårdsskötsel och landskapsvård vinner alla på. Jag ser det som en kunskapsförstärkning och att vi höjer den akademiska kompetensen i det nya kursinnehållet, säger Pierre Nestlog.

VÅRTERMINEN STRÄCKER  sig en bit in på sommaren och att höstterminen börjar lite tidigare än den ordinarie terminen.
– Vi måste ju anpassa oss efter skördetiderna, och i år blir extra spännande nu när vårt nya trädgårdsmästeri invigs till sommaren. Det är ju helt fantastiskt att vi har kunnat jobba fram en ändamålsenlig utbildning som är en bra grund för det arbetsliv studenterna kommer att möta när de är färdigutbildade.

Antal sökande till hösten 2013

Inriktning Landskapsvård
108 sökande
2,1 förstahandssökande per plats
2,9 sökande per plats totalt

Inrikning Trädgård
239 sökande
2,9 förstahandssökande per plats
12 sökande per plats totalt