When in Rome…

Lotta Möller, 26 år, som läser tredje året på konservatorsprogrammet med inriktning papper och gör praktik på institutet ICRCPAL i Rom.

Hur hamnade du i Rom?
– Det ingår en praktiktermin under tredje året på konservatorsprogrammet och egentligen hade jag tänkt att jag skulle göra min praktik i Frankrike eftersom jag talar franska. Men för ett år sedan gjorde vi en studieresa till Rom och jag blev då lockad att istället förlägga praktiken här. Så nu är jag här i tre månader, och bor med tre italienare i en ombyggd pastafabrik.

2-2013-rome-lotta-2

ICRCPAL har en stark forskningsinriktning med flera olika avdelningar som arbetar med kemiska, fysiska och tekniska analyser av konserveringsmaterial och originalmaterial.

Du gör din praktik på institutet ICRCPAL. Vad är det, och vad var det som lockade med det?
–  ICRCPAL är ett nationellt konserveringsinstitut för Italiens statliga arkiv och bibliotek. Det har en stark forskningsinriktning, och här finns flera olika avdelningar som arbetar med kemiska, fysiska och tekniska analyser av konserveringsmaterial och originalmaterial. Konservatorerna har en stor hantverksskicklighet, så det finns otroligt mycket kunskap. Min handledare är bokkonservator, ett ämne som jag själv inte har jättemycket förkunskaper inom, så jag får i praktiken en privatkurs i bokbinderi. Institutet ligger också väldigt vackert, i området Monti. På tomten fanns från början en botanisk trädgård – den flyttades till en annan plats, men många av de exotiska träden står fortfarande kvar.

Hur kan en dag se ut på din praktik?
–  När jag besökte kemi­avdelningen häromveckan fick jag exempelvis hjälpa till att mäta DP, Degree of Polymerisation, det vill säga cellulosamolekylernas längd hos ett papper som utsatts för artificiell åldring. Mätningarna ingår i ett projekt där ett fyrtiotal papper som används inom konservering analyseras ur ett antal aspekter, före och efter åldring. Det var spännande att få se hur en sådan analys kan gå till, och kul att få prova själv! 

En kvart innan vi skulle prata så mejlade du mig och frågade om det var ok att skjuta på intervjun en halvtimme, vilket det förstås var – vad hände?
–  Dels var det kollektivtrafiken – det tar alltid lite mer tid än vad man har tänkt sig att sig fram här. Men dels var det att jag mötte en väldigt trevlig kollega från institutet som var nyfiken på svensk litteratur och användandet av ”du” och ”ni” i Sverige och vi hamnade i en rolig diskussion. Italienare är väldigt öppna och nyfikna. Man märker av att Italien befinner sig i en svår situation, ekonomiskt och politiskt, men trots det finns här en väldigt positiv stämning generellt.

Några tips till den som också är sugen på att göra sin praktik i Italien?
–  Lär dig italienska! Det är verkligen väldigt användbart. Jag tog en kurs innan jag åkte hit, och nu läser jag italienska en gång i veckan.

ICRCPAL

L’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario  (fritt översatt: Centrala institutet för restaurering och bevarande av arkiv och bibliotek) grundades 2007 genom en sammanslagning av två tidigare institut, ett för arkiv- och ett för biblioteksmaterial. Institutet har 57 anställda och arbetar både med aktiv och preventiv konservering. På institutet bedrivs även forskning i syfte att utvärdera och ta fram nya konserveringsmaterial och metoder.  Sedan 2010 ges på institutet också en femårig utbildning i papperskonservering på högskolenivå.