Gästprofessor Jody Deming

Gästprofessor med känsla för is

Hennes forskning handlar om hur bakterier och andra mikroorganismer lyckas leva i Arktis kalla miljö.
−De har gjort fantastiska saker över evolutionen, säger Jody Deming, gästprofessor vid institutionen för marina vetenskaper.

Det är en engagerad och oerhört kunnig lärare som föreläser om det mikrobiella ekosystemet i havsisen. Hon bjuder på sina kunskaper, får med studenterna, visar bilder, slänger ut frågor och kryddar med skämt. Responsen är inte heller att ta miste på när gästprofessor Jody Deming besöker Göteborgs universitet för att undervisa forskarstudenter under en veckolång kurs och för att som huvudperson delta i ett marint symposium.

−De flesta av studenterna på kursen här är fokuserade på alger som lever i isen och algerna är ju beroende av ljus för fotosyntesen. Jag vill ge perspektivet att det sker viktiga processer i Arktis även under vintern, man behöver inte ha solljus för att få mikroorganismer att utföra angelägna jobb. Jag vill ge studenterna ett vinterbakteriellt perspektiv till deras alginriktade sommarperspektiv, säger hon och skrattar.

Jody Demings intresse för livet i isen i Arktis tog fart efter att NASA år 1997 publicerat forskningsresultat om att Jupiters istäckta måne Europa dolde en ocean under isen.

− Det spekulerades i om det fanns liv i isen på Europas måne och jag kände att jag ville studera den kallaste isen i Arktis för att undersöka förhållandena för liv där.

Tidigare hade Jody Deming forskat om haven runt Arktis men nu ändrades fokus och hon gav sig iväg på vinterexpeditioner för att undersöka den kallaste isen och gränserna för liv där.

− Jag blev imponerad av hur mikroorganismerna påverkar den vätska som omger dem så att de inte ska frysa ihjäl. Man kan säga att de har ett flytande hem så att de ska kunna leva i is, säger Jody Deming.

Gästprofessor Jody Deming tillsammans med Leif Anderson, professor i kemi, Elisabet Ahlberg, dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten och Christina Backman, vd för Hasselbladstiftelsen

Gästprofessor Jody Deming tillsammans med Leif Anderson, professor i kemi, Elisabet Ahlberg, dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten och Christina Backman, vd för Hasselbladstiftelsen

Hennes intresse för polarforskning är idag passionerat, men vägen var inte utstakad från början. Jody hade siktet inställt på att bli konsertpianist och studera musik på college.

−Men jag älskade kemi redan i high school och så småningom ändrade jag bana. Jag fick en mentor som tog mig vid handen och ledde mig till oceanografi och jag började studera den isfria oceanen utanför Arktis. Det var mitt forskningsområde mina tio första år som forskare, men sedan upptäckta jag Arktis och då var jag fast.

Det område där klimatförändringarna idag går fortast är just Arktis. Och ett av de mest osäkra korten i klimatmodellerna är moln och vad de har för betydelse för isen och den globala uppvärmningen.

− Vi förlorar isen i Arktis. Molnen kan antingen värma eller kyla beroende på olika omständigheter. Jag har en tanke att mina små mikrober, som lever i isen kan bidra till partiklar som formar moln. Med min forskning vill jag medverka till att vi ska kunna förutse vad som ska hända härnäst med klimatet.

Jody Deming är en mycket van polarresenär med mer än 50 expeditioner i bagaget. Trots det tycker hon fortfarande att det är speciellt att befinna sig i en arktisk miljö.

− Jag får testa mina yttersta gränser och uppleva en av planetens mest extrema miljöer. Det är en ynnest att få vara i en miljö som inte många på vår jord får uppleva. Och dessutom får jag vara tillsammans med mina mikrober, lägger hon till med ett stort leende.

Till vardags forskar och undervisar Jody Deming vid University of Washington. Genom Hasselbladstiftelsen har Göteborgs universitet fått möjlighet att som gästprofessor knyta henne till den nya marina institutionen.

− Det är en underbar möjlighet för mig att komma till Sverige och träffa kollegor och studenter. Mitt forskningsområde är ju rätt specialiserat och finns inte på så många ställen i världen, men på Göteborgs universitet finns en stark forskargrupp som arbetar med havsis. Så det här är en fin möjlighet för oss att lära av varandra.