Ny institution för marina vetenskaper

Den 1 juli bildades en ny institution vid Göteborgs universitet – institutionen för marina vetenskaper.

Institutionen samlar biologer, kemister, oceanografer, geologer och kulturvårdare med marin inriktning och har ett hundratal medarbetare.

– Jag vet att vi är bra, men vid våra institutionsdagar i början av november då forskningen vid institutionen presenterades blev jag verkligen påmind om hur fantastiskt bra vi är, och vilken bredd vi representerar. Institutionens forskning handlar om allt ifrån hur havet rör sig till hur nya arter av snäckor bildas, säger prefekt Per Hall.

MALSÄTTNINGEN MED ATT skapa en institution för marina vetenskaper är att stärka samarbetet mellan marina forskare inom universitetet och skapa en tydligare profil.

Per Hall

Per Hall

– Göteborgs universitets infrastruktur för marin forskning och utbildning är unik, med två fältstationer och ett nytt forskningsfartyg på väg. Nu vill vi ta vara på alla dessa möjligheter och utveckla verksamheten. Tillsammans med nystartade Centrum för hav och samhälle vill vi också utveckla samverkan med olika organisationer, företag och myndigheter som har kopplingar till havet.

PER HALL ÄR SJÄLV marin biogeokemist och studerar bland annat processer i ytsedimentet. Vanligtvis är Östersjön syrefritt, men omkring vart tionde år kommer ett inflöde av syrehaltigt och salt vatten. I ett nytt projekt kommer han och kollegorna att studera vad som händer i Östersjön när det finns syre och jämföra det med tidigare mätningar då Östersjön var syrefritt.