Anna Godhe besökte University of Washington i Seattle under sin sabbatical-vistelse.

Sabbatical-vistelse stärkte hela forskargruppen

Att få möjlighet att fokusera helt på forskning och exponeras för en världsledande miljö. Det ser Anna Godhe som den stora behållningen av sin sabbatical-vistelse i USA.

School of Oceanography vid University of Washington är världsledande inom forskningen på kiselalger så för Anna Godhe var valet inte så svårt när hon ansökte om att får göra en sabbatical-vistelse. Ansökan beviljades och år 2015 tog hon med sin make och tioåriga dotter till Seattle i fyra månader.

– Det var svårt att ansöka om en skolplats eftersom det dröjde lite innan vi hittade en bostad. Men så snart det fallit på plats så löste det sig med skola också. Eftersom jag forskat en hel del i Indien så är dottern van att följa med, hon är anpassningsbar.

Anna Godhe, professor i marin ekologi, forskar inom växtplanktonekologi. Kiselalger delar sig genom kloning, det vill säga asexuellt, men ibland händer det att de förökar sig sexuellt. Eftersom Anna Godhe fick fri tillgång till laboratoriet i Seattle hade hon möjlighet att göra laboratorieexperiment där hon kunde studera just förökningsprocesserna. Med sig i bagaget till Seattle hade hon DNA-data från kiselalger av varierande ålder.

Anna Godhe är intresserad av att titta på genetiska skillnader över tid, närmare bestämt hundra år tillbaka i tiden och fram till idag. Väl framme fick hon värdefullt stöd i arbetet med analyserna.
Vid laboratoriet i Seattle fanns en duktig dataanalytiker och kompetenta bioinformatiker. Dessutom fanns fyra tekniker som arbetat där under lång tid.
– Att kunna ha en sådan bas är ett fantastiskt stöd för forskningen. Sabbaticalen stärkte inte bara mig utan hela forskargruppen. Vi kunde koppla ihop bioinformatiker här i Göteborg med dem i Seattle. Och att kunna få hjälp av en dataanalytiker är också otroligt värdefullt.

Nu har Anna Godhe en kontinuerlig kontakt med kollegorna i Seattle där de utbyter tankar och idéer.

 

Sabbatical-vistelse

Sabbatical-vistelse är vanligt förekommande inom universitetsvärlden utomlands, och innebär att en forskare eller lärare under en begränsad tid ”tar ledigt” för att fokusera på något särskilt, ofta på annan ort. Det är däremot inte lika vanligt i Sverige. Men Naturvetenskapliga fakulteten bedriver sedan 2013 ett sabbaticalprogram för tillsvidareanställda lärare och forskare, där fokus är utveckling och förnyelse av forskning. Genom programmet ges ekonomiskt stöd till forskare för att upp till sex månader ägna sig fritt och på heltid åt forskning, i en internationell miljö.