Scary Seafood ska lära oss äta ny mat från havet

Kan sjöpungar, havsborstmaskar och alger bli framtida delikatesser? Även om det kanske inte låter så frestande rymmer havet många outnyttjade råvaror som fungerar utmärkt som mat för människor. Det nystartade projektet Scary Seafood vill inspirera till att äta nya marina arter som inte tas till vara och konsumeras idag.

På en workshop på Tjärnö marina forskningsstation i mitten av april samlades fiskare, odlare, och representanter för restaurangbransch och upplevelseindustri för att lära sig mer och smaka på några av dessa outforskade råvaror. Mycket av det vi äter styrs av traditioner och förväntningar. I tider av utfiskning och ökande efterfrågan på sjömat finns det skäl att tänka nytt kring vad som faktiskt går att äta.
– Det handlar också om att återupptäcka mat som åts här förr, säger Christin Appelqvist som är forskare inom marinbiologi vid Göteborgs universitet och projektledare.

Projektet Scary Seafood som drivs av Göteborgs universitet och Maritima klustret i Västsverige genomför en studie kring tänkbara och icke tänkbara arter från havet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Målet är att beskriva kunskapsläget kring arterna och belysa hinder eller möjligheter för att få produkten från havet till tallriken. Projektet vill även stimulera till entreprenörskap och nyföretagande. Spektakulär och ovanlig mat kan också skapa reseanledningar och leda till utveckling av upplevelseturism.

Sofia B Olsson som är köksmästare på restaurang vRÅ i Göteborg var en av deltagarna i workshopen. Hon är mycket intresserad av att hitta nya hållbara arter att servera då det ofta är svårt att variera menyn om kravet är att råvarorna ska komma från hållbara bestånd.

– Det finns en mängd olika räkor, krabbor och bläckfisk som jag skulle vilja testa. Även sjögurka är intressant, säger Sofia B Olsson.