Bli spelsmart med matematik

När hockeypubliken ser spelaren Nicklas Lidström ta ett beslut på isen ser de en av världens bästa spelare göra det som han är bättre än de flesta på.
När matematikern Jan Lennartsson ser Nicklas Lidström ta ett beslut på isen ser han dessutom en spelare som agerar matematiskt optimalt.

Att Jan Lennartssons forskning berör idrott är kanske ingen högoddsare – han har spelat handboll i hela sitt vuxna liv, och har bland annat 125 landskamper på sitt CV.
– Som elitidrottare har jag alltid fått höra att jag ska vinna alla situationer. Kämpa! Spring! Och jag håller med. Men man ska kanske inte delta i alla situationer, utan välja vilka situationer som man vill vara med i.
Han menar att det kan vara mer kostsamt att förlora en situation som man har valt att delta i, än att välja att inte delta i situationen alls. Här kommer begreppet spelintelligens in i leken, en abstrakt kunskap som vissa närmast antas födas med. I en studie visar Jan Lennartsson, hans kollega Carl Lindberg och Nicklas Lidström att spelintelligens istället kan läras och handlar om att värdera resultatet av olika ageranden och handla konsekvent för att maximera värdet av situationen.

2-2014-spelintelligens-02

Jan Lennartssons intresse för kopplingen mellan matematik och idrott är ingen slump – han har bland annat spelat 125 landskamper i handboll.

CARL LINDBERG HADE analyserat Lidströms spel, och menade att han spelade annorlunda än andra hockeyspelare.
– Nicklas kanske inte var den starkaste eller den snabbaste hockeyspelaren, eller om han var det behövde han inte visa det på isen. Däremot var han otroligt effektiv då han konsekvent agerade efter att minimera motståndarens bästa alternativ. Tillsammans visar vi att hans strategi är optimal i snitt.

Lidströms agerande kan brytas ner till statistik. I en given situation går det att värdera hur stor sannolikheten är att lyckas med ett visst agerande, och vad värdet är i att lyckas. Det kan sedan vägas mot sannolikheten i att inte lyckas med det spelalternativet. De tre författarna har kartlagt flera exempel på ofta förekommande situationer i hockey och handboll och räknat fram optimala val i varje situation.
– Nicklas har upplevt situationerna och vet hur han ska värdera dem. Han grundade sin fantastiska karriär på en matematisk modell, och det intressanta är att den inte bara fungerade för honom just då utan att det är den matematiskt optimala.

SÅ, KAN VEM SOM helst bli en bättre spelare i sin idrott med hjälp av de här forskningsrönen?
– Fysiska färdigheter som till exempel styrka, teknik och snabbhet behöver alla spelare, men genom att kategorisera spelstrategier och sortera sina val utefter ett vetenskapligt perspektiv kan man bli en bättre spelare. Genom att agera efter att minimera motståndarens bästa alternativ i typsituationer som uppkommer många gånger per match kommer man nå bästa möjliga resultat i snitt.