En stor del av kursen bygger på att studenterna tillsammans ska fundera och diskutera kring matematikens mål och mening och dess relation till naturvetenskaperna.

Filosofi för matematiker

Det räcker inte att vara duktig på att räkna för att klara av masterprogrammet i matematiska vetenskaper. Sedan 2013 ingår filosofi och historia som obligatoriska moment på programmet.
 – Syftet är att ge ett historiskt, kulturellt och filosofiskt perspektiv på matematiken, säger läraren och matematikern Ulf Persson.

Kursen Perspectives on Mathematics löper parallellt med andra kurser under hela höstterminen. Den följer i stort sett en kronologisk ordning med startpunkt vid de gamla grekerna, och behandlar såväl antikens matematiker Euklides och Arkimedes som de mer moderna Newton, Euler och Gauss. Ulf Persson lägger stor vikt vid att beskriva de historiska sammanhangen och föra en dialog med studenterna.

– Jag slås av deras historiska okunnighet, och bara av den anledningen finner jag att kursen har ett viktigt allmänbildande uppdrag.

En stor del av kursen bygger på att studenterna tillsammans ska fundera och diskutera kring matematikens mål och mening och dess relation till naturvetenskaperna. Ulf Persson betonar att huruvida kursen blir givande beror till stor del på studenternas egna engagemang och vilja att diskutera i klassen. Att programmet är internationellt och kursen därmed ges på engelska, kan ibland hämma studenternas diskussionslusta.

Att den här typen av kurs är viktig, råder det dock inget tvivel om. I alla fall inte om man frågar läraren själv:

– Jag anser att det finns ett definitivt behov av att ge möjligheter till övergripande reflektion bland studenter, speciellt när utbildningarna tenderar att vara väldigt specialiserade.