Lekplatsen Plikta vid Slottskogen i Göteborg

De lär sig fysik på lekplatsen

Lekplatsen Plikta vid Slottskogen i Göteborg är ett populärt utflyktsmål för både förskolor och grundskolor. Så också den här morgonen. Men en grupp stack ut lite mer än övriga – det var nämligen kursstart för kursen Naturvetenskap och teknik i förskolan.

Kursen ges av institutionen för fysik och är en del av förskolelyftet, det vill säga fortbildning för yrkesverksamma pedagoger inom förskolan. Lärare för dagen var Ann-Marie Pendrill, professor i fysik.

– Vi visar dem enkla fysikaliska fenomen som det finns gott om på en lekplats. Lekplatsen är ju en del av förskolans lärandemiljö, så vi försöker använda redskap som är vanligt förekommande på en förskola, som gungor och rutschkanor.

Förskollärarna fick i grupper prova på allt från att gunga tvilling med en tom gunga till att släppa kulor av olika material och olika storlek från en höjd eller låta dem rulla nedför en kana, för att se vilken som kommer först. Sedan fick de i grupper resonera kring vad det är som händer och vad som spelar roll – eller inte.

– Det är ganska många saker som de blir överraskade av, och verkligheten stämmer inte alltid överens med deras förväntningar. Tanken är att de ska få en beredskap för att kunna fånga upp barnens lekar och uppmuntra dem till att fundera kring fysikaliska fenomen och experimentera vidare när de ändå är ute och undersöker saker, säger Ann-Marie Pendrill.
Det här är långt ifrån första gången som Ann-Marie Pendrill använder sig av vardagliga ting för att förklara fysik. Hon har bland annat testat fysikens roll i Lisebergs attraktioner tillsammans med både lärare och skolklasser, och har under lång tid varit engagerad i en rad olika aktiviteter för skolor och lärare. I dag delar hon sin tjänst mellan Göteborgs universitet och Lunds universitet, där hon är föreståndare för Nationellt resurscentrum för fysik.

– Kraft och rörelse betraktas ofta som svåra områden, men när kraften verkar på den egna kroppen är det inte längre något abstrakt. Att massan i många olika situationer inte påverkar rörelsen är överraskande och upptäckten kan fascinera både barn och vuxna, samtidigt som det illustrerar ekvivalensprincipen, en grundläggande fysikalisk princip.

FÖRSKOLELYFTET

Förskolelyftet riktar sig till förskollärare, personal anställd i förskolan och förskolechefer som vill stärka sin kompetens och därmed främja förskolans måluppfyllelse.

Läs mer om förskolelyftet:
www.skolverket.se/forskolelyftet
www.lun.gu.se/utbildning/forskolelyftet

Nationellt resurscentrum för fysik:
fysik.org och lekplatsfysik: physics.gu.se/liseberg