Från vänster: Promotor Kristina Snuttan Sundell, Jonathan Westin, Elisabet Sjökvist, Maria Saline, Fredrik Pettersson, Anna Petri och Milton Eduardo Peña Aza

Doktorspromotion 2013

Den 25 oktober var det dags för årets doktorspromotion. Totalt promoverades 21 doktorer från Naturvetenskapliga fakulteten, varav några i sin frånvaro. Promotor var professor Kristina ”Snuttan” Sundell.

Promotionen är universitetets främsta högtid och är i första hand till för dem som nyligen genomgått forskarutbildning och avlagt doktorsexamen.

Vid promotionen får föregående läsårs nya doktorer samt jubeldoktorer ta emot sina insignier som bevis på sin ställning vid universitetet. Exempel på insignier är diplom, som delas ut till alla nya doktorer, doktorsring, hatt och lagerkrans. Vid högtidligheten promoveras också ett antal hedersdoktorer.