”Höjdpunkten är när våra forskare får pengar”

Gabriella Olshammar och Marie Emanuelsson arbetar som forskningsrådgivare – råd och stöd i forskningsfrågor är deras vardag.

– Framförallt stöttar vi forskare och ger råd när de söker externa medel. Men vi stöttar också beredningsgrupper och fakultetsledningen, säger Gabriella Olshammar.
Hennes kollega Marie Emanuelsson fyller i:
– Man kan säga att vi fungerar lite som smörjmedel i systemet genom att vi informerar om, bereder och handlägger forskningsfrågor.

RÅDGIVNINGEN SKER både vid personliga möten med forskare men också via e-post. En stor del av arbetet handlar om att hålla reda på tidsplaneringen i olika ansökningsprocesser, samordna och ge stöd till forskarna så att ansökningarna blir så bra som möjligt. Förutom kontakter med forskare innebär jobbet också kontakter med övriga enheter inom universitetet, med forskningsfinansiärer och ibland även kontakter med andra lärosäten.
– Höjdpunkten är när våra forskare får pengar, säger Marie Emanuelsson.

HON HAR EN jägmästarexamen och har disputerat i skoglig vegetationsekologi vid SLU i Umeå. Tidigare har hon jobbat som forskningssekreterare på Formas och Naturvårdsverket. Gabriella Olshammars bakgrund är en annan. Hon är bebyggelseantikvarie i grunden och har disputerat i stadsbyggnad vid Chalmers. Innan hon började arbeta som forskningsrådgivare var hon forskarassistent i kulturvård.
– Det bästa med jobbet är att få sitta i samtal med enskilda forskare om deras pågående forskningsansökningar. Att höra om frågeställningar och metoder i olika vetenskapsområden och att se deras genuina engagemang, säger Gabriella Olshammar.

VÅRTERMINENS MEST intensiva fas är nu över i och med att den årliga ansökningsomgången hos de nationella forskningsråden stängt. Då blir det tillfälle att undersöka andra möjligheter.
– Framöver kommer vi titta närmare på hur vi kan ansöka om medel inte bara för forskning utan också för utbildningen på grund- och avancerad nivå, säger Gabriella Olshammar.