Nytt fartyg bidrar till kunskap om havet

Nu satsar Göteborgs universitet på ett nytt forskningsfartyg som ger ökade möjligheter för både utbildning och forskning.
– Forskning som tidigare inte varit möjlig kan nu bli verklighet. Inte minst FN:s senaste klimatrapport framhöll att det behövs mer forskning om havet för att bättre förstå klimatförändringarna, säger rektor Pam Fredman.

År 2050 kommer 60 procent av jordens då 9 miljarder människor att bo i kustnära områden som riskerar att drabbas av översvämningar genom klimat­uppvärmningen.
– Vi behöver mer forskning för att vara förberedda inför framtiden och för att hållbart kunna utnyttja havets resurser och bedriva en miljövänlig turism i kustområdena, säger Elisabet Ahlberg, dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Genom det nya fartyget får universitetet ett avancerat laboratorium till havs med modern utrustning. Fartyget öppnar för möjligheter att studera storskaliga processer, som till exempel hur klimatförändringarna påverkar havsströmmar och pH-värde, som i sin tur inverkar på livet i havet.
– Det är viktigt att studenterna redan i utbildningen får möjlighet att följa och förstå de här storskaliga förloppen. Våra studenter kommer att bli framtidens experter inom marin miljö och deras arbetsmöjligheter breddas, både nationellt och internationellt, genom en förbättrad utbildning, säger Elisabet Ahlberg.

2-2013-fartygDet nya fartyget blir 45 meter långt och kommer att väga runt 900 ton. Fartyget har en besättning på fem personer och rymmer ett tjugotal forskare och studenter. Trots att det nya fartyget är större än det gamla forskningsfartyget Skagerak drar det 40 procent mindre bränsle.
– Skagerak, som nu efter 40 år pensioneras, är varken arbetsmiljömässigt ändamålsenligt eller optimalt för att bedriva forskning och utbildning, säger Michael Klages, föreståndare för Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.

Forskningsfartyget kostar drygt 100 miljoner kronor och beräknas vara färdigbyggt i mars 2015. Rederiet som bygger fartyget är det polska Nauta Shiprepair Yard S.A.