Nytt forskningsfartyg börjar ta form

I slutet av förra året beställde Göteborgs universitet ett nytt forskningsfartyg. Nu ett år senare börjar fartyget ta form på varvet i Gdynia i Polen. Om lite mindre än ett år, det vill säga hösten 2015, förväntas forskningsfartyget vara klart.

Det var i början av september i år som den första stålplåten skars till. Processen kallas steel-cutting och innebär att fartyget är klart konstruktionsmässigt. De första stålskivorna som skars ut var 8 millimeter tjocka och cirka 20 kvadratmeter stora och ska sitta i förskeppets botten.

– Steel-cutting var en milstolpe i byggprocessen. Det är ett bevis på att vi nu har börjat bygga fartyget och att vi har fungerande och godkända ritningar, säger projektledare Anders Backman vid Göteborgs universitet

Nästa milstolpe är kölsträckningen som är en kvarleva från det traditionella sättet att bygga båtar.
– Numera kan man bygga fartyg med stor precision och därför byggs de i sektioner som sedan sammanfogas till ett komplett fartyg. Trots det så har kölsträckningen fortfarande en viktig betydelse. Datumet för kölsträckningen är viktigt för vilken lagstiftning som ska gälla för det färdigbyggda fartyget.

R/V Skagerak

R/V Skagerak. Illustration: Ulf Sveningsson

Den sista milstolpen innan fartyget är färdigbyggt är sjösättningen. Fartyget sjösätts och bogseras till en inredningskaj där större delen av inredningen sedan monteras.

Fartyget kommer, när det levereras, att ha bästa tillgängliga teknik och vara ett av de modernaste i Europa i sin klass.
– Bland annat kommer fartyget ha stor kapacitet att göra olika mätningar parallellt samt att lagra data ombord. För forskarna innebär det bland annat nya möjligheter att skräddarsy olika mätningar som de vill genomföra, säger Anders Backman.