Renässans för hantverkstillverkat murbruk

För att anpassa murbruk till nya byggnadsmaterial och industriella metoder förändrades under 1900-talet innehållet i mur- och putsbruk. Det innebar att kunskap om historiska material och metoder för framställning gick förlorad. Ny forskning vid Göteborgs universitet visar att historiska bindemedel och bruk är möjligt att framställa och använda i nutida putsrestaureringar.
– Kunskapen är viktig att återta för att vårda och bevara kulturhistoriska byggnader som är byggda med andra material än vad som används i dag, säger Jonny Eriksson vid institutionen för kulturvård.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats