Så kan sjögurkor och alger bli framtidens delikatesser

Mycket av det vi äter styrs av traditioner och förväntningar. I tider av utfiskning och ökande efterfrågan på sjömat finns det skäl att tänka nytt kring vad som faktiskt går att äta. En ny rapport från projektet Scary Seafood visar på möjligheter att nyttja marina djur och alger från havet som av tradition eller andra skäl inte äts idag.

– Vi har sammanställt marinbiologisk kunskap om 33 arter med Scary Seafood-potential med rekommendationer om arterna kan fiskas, skördas eller odlas på ett ekologiskt hållbart sätt, säger Christin Appelqvist, projektledare för Scary Seafood.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats