Axel Wenblad nyutnämnd hedersdoktor

Naturvetaren Axel Wenblad är ny hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten. Han har utnämnts för sin medverkan till utveckling och förnyelse inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
– Jag känner mig oerhört hedrad och väldigt ödmjuk inför det här, säger Axel Wenblad.

Frågan kom som en blixt från en klar himmel. Axel Wenblad var just då i Kina, klockan var fyra på natten och efter det telefonsamtalet kunde han inte sova.
– Jag blev jätteglad förstås! Det här kom som en stor överraskning.
Axel Wenblad förespråkar att forskningen ska samverka med omvärlden och arbeta nära både myndigheter och företag.
– Men det är inte alltid givet eftersom det ger mer vetenskapliga meriter att fördjupa sig i sitt eget ämnesområde än att vara tvärsektoriell som ju innebär att man måste lyssna och lära av andra. Men det tror jag är ett viktigt perspektiv, säger Axel Wenblad.

2-2014-axelwenblad-01

Hedersdoktorn Axel Wenblad tillsammans med Elisabet Ahlberg, dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten och Kjell Nordberg, promotor.

AXEL WENBLAD HAR EN universitetsexamen i kemi och limnologi (läran om inlandsvatten) och har tidigare varit generaldirektör på Fiskeriverket i Göteborg. För närvarande är han ordförande i Världsnaturfonden WWFs styrelse. En av de två viktigaste frågorna vad det gäller havet är att bevara den biologiska mångfalden, anser Axel Wenblad.
– Det andra är att vi har en fiskeriförvaltning som tar hänsyn till de biologiska förutsättningarna och inte bara tar hänsyn till näringens behov utan ser till att vi har ett långsiktigt hållbart fiske. Där har det gått åt rätt håll inom EU. Man har en ny fiskeripolitik från och med i år och den är ett steg i rätt riktning, men det gäller ju också att leva upp till den. Globalt sett har vi fortfarande jätteproblem, säger Axel Wenblad.

HAN HAR LETT ARBETET med en statlig utredning om havsplanering för Sverige, och har arbetat många år med hållbarhetsfrågor inom näringslivet, på olika myndigheter och inom FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan FAO. Han anser att forskarna måste tänka på är hur deras kunskap ska användas.
– Havsplaneringen är ett utmärkt exempel på det tvärsektoriella. Där sitter vi kanske med en karta över Kattegatt eller Skagerack och så ska vi fördela olika intressen, allt från naturvård, till miljövård och vattenbruk. Alla har sina agendor och sina skäl och det här ska jämkas samman. Då måste kunskapen kunna fungera i sådana beslut och förhandlingssituationer. Det tror jag är viktigt för forskningen att tänka på.

NYLIGEN GENOMFÖRDE Axel Wenblad en utredning för Göteborgs universitet, Chalmers och Västra Götalandsregionen om skapandet av ett maritimt kluster för samverkan, ett arbete som han fortsatt leder.
– Klustret är i full gång nu. En spännande del i detta är att man utlyst en professur i havsförvaltningsrätt vid Göteborgs universitet som kommer att tillsättas inom kort. Och det är bara ett av resultaten av klustersatsningen, säger Axel Wenblad.

Lyssna på en radiointervju med Axel Wenblad: