De lär sig allt om havet

En tvärvetenskaplig utbildning med fokus på havet. Kandidatprogrammet i marin vetenskap kombinerar kemi, biologi, oceanografi och geologi för att ge studenterna en djupare förståelse för havet som system.

Hösten 2011 startade Göteborgs universitet det nya kandidatprogrammet i marin vetenskap. Programmet är unikt i Sverige, eftersom det ger en bred kunskap om havet. Amanda Nylund, Anna-Maria Fahl och Tina Carlsson är tre av studenterna som nu läser fjärde terminen på programmet.
– Jag hade tänkt läsa marinbiologi, men valde istället det marina programmet. Det har jag inte ångrat, säger Tina Carlsson.

UTBILDNINGEN fokuserar på processerna i havet och på hur de samspelar med varandra. Eftersom programmet är tvärvetenskapligt uppbyggt får studenterna bekanta sig med fler naturvetenskapliga ämnen än i de flesta andra utbildningsprogram. Något som de alla tre tycker är positivt.
– Jag hade nog inte valt att läsa kemi annars, men nu när vi har läst det ser man hur användbart det är, säger Anna-Maria Fahl.

DET FAKTUM att nya ämnesområden introduceras successivt gör också att framtidsplanerna skiftar över tid. För även om marinbiologi kanske var det största intresset från början, har de fått upp ögonen för nya ämnen efter varje kurs. Därför känns framtiden inte alls självklar. Klart är dock att alla tre har siktet inställt på en masterutbildning.
– Eftersom vår utbildning är så bred, behöver vi nog en master för att få den djupa kunskapen, säger Amanda Nylund.

Förutom tvärvetenskapen, framhäver studenterna närheten till forskningen som något mycket positivt för utbildningen. Att alla lärare också forskar innebär att studenterna alltid har nära till aktuella forskningsresultat.
– Vi har i stort sett ingen kurslitteratur, eftersom det som skrevs förra året inte längre gäller. Det finns så mycket kvar att ta reda på, och det är häftigt att den forskning som bedrivs på universitetet ligger i framkant, säger Amanda Nylund.