Doktorander deltar i kurs om hållbar vattenbruk

Doktorander från hela världen utforskade hållbart vattenbruk

Föreläsningar, ostonplockning och gemensam matlagning var några av programpunkterna för de doktorander som deltog i SWEMARC:s tvärvetenskapliga kurs om hållbart vattenbruk i slutet av oktober. Deltagarna kom från flera olika discipliner och åtta olika länder.

Den första delen av kursen hölls på forskningsstationerna på Tjärnö och Kristineberg och innehöll både teoretiska och praktiska moment. Under en veckas tid fick doktoranderna en djupdykning i förutsättningarna för hållbart vattenbruk.
Bland annat gjordes besök på en algodling i Kosterfjorden, en musselodling i Mollösund och en landbaserad recirkulerande odling av regnbågslax. Den gemensamma nämnaren för verksamheterna var att de visar på olika möjligheter till hållbart vattenbruk.
– I den här kursen vill vi också inkludera samhället runt omkring, för att få med samhället in i forskningen, säger Snuttan Sundell som är föreståndare för SWEMARC.

Doktorander från åtta olika länder deltog i kursen , bland andra Athanas Kajungiro från Tanzania.

ETT VIKTIGT SYFTE var också att visa på fördelarna med att arbeta transdisciplinärt över de vetenskapliga gränserna för att nå gemensamma mål. Enligt Snuttan Sundell handlar det om att arbeta så tätt tillsammans att man får varandra att tänka i nya banor.
– Just vattenbruksfrågan är tvärvetenskaplig i sig själv. Alla delar måste till för att det ska gå att komma framåt.

FÖR ATT FÅ ETT brett perspektiv på vattenbruksfrågan bidrog lärare från olika discipliner inom Göteborgs universitet till innehållet i kursen. De internationella experterna Barry Costa Pierce och Glenn Page  medverkade vid både planering och genomförande av kursen. Redempta Athanas Kajungiro som forskar om vattenbruk vid universitetet i Dar es Salaam sökte till kursen för att hon var intresserad av det tvärvetenskapliga perspektivet.
– Jag här lärt mig mycket om både vattenbruk och odling av Tilapia som jag kommer att ha stor nytta av i min forskning i Tanzania. Ett problem är att mycket av fiskodlingen i Tanzania inte bedrivs hållbart.
Vi behöver hitta nya sätt och även tänka på hur produktionen påverkar samhället, säger Redempta Athanas Kajungiro.

SWEMARC

SWEMARC är ett forskningscentrum vid Göteborgs universitet med målsättning att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt.