En bildningsresa i byggnadsvård

Rymmer ett individualiserat, globaliserat och mångkulturellt samhälle ett gemensamt kulturarv? Är byggnadsvård en folkbildningsfråga eller en överklassport? Det är några av frågorna som stadsantikvarie Henrik Ranby belyser i sin bok Henriks byggnadsvård – Kulturarvsarbete mellan teori och praktik.

För 25 år sedan var han färdig bebyggelseantikvarie och började sitt yrkesliv. Nu sammanfattar han sina erfarenheter i bokform.
– Min tes är att i den här typen av yrken behöver det finnas en växelverkan mellan teori och praktik. Man måste kunna kombinera teori med praktisk kunskap, säger Henrik Ranby.

ATT SKRIVA NED och dokumentera yrkeserfarenheter är i sig inget unikt, men det är första gången det görs för bebyggelseantikvarier. Boken är en bildningsroman och används redan inom utbildningen på Göteborgs universitet. Den innehåller bland annat en diskussion om var kulturmiljövärdena står idag.
– Situationen är motsägelsefull. De senaste åren har bevarande fått ett stort genomslag eftersom det är frågor som folk är intresserade av. Men samtidigt har till exempel den svenska skolan tonat ned de historiska och estetiska ämnena. Den ökade globaliseringen och individualiseringen kan stå i motsats till bevarandeintresset, säger Henrik Ranby.

Trots det så menar han att det hänt mycket positivit de senaste åren inom området.
– Bland annat finns nu byggnadsvårdscentra som har produkter och kan ge rådgivning kring bevarande. De senaste tio åren har också tidningar givits ut som är en viktig och lättillgänglig källa för information om bevarande.

FRAMÖVER KOMMER HENRIK Ranby inte enbart berätta om sina erfarenheter genom sin bok. Snart kommer han också möta studenterna på kontinuerlig basis eftersom han har fått ett lektorat vid institutionen för kulturvård.
– Det är viktigt att föra in det praktiska kunnandet i utbildningen. Det är något som jag ser fram emot liksom möjligheten att forska. Om jag är halvvägs genom yrkeslivet nu så får bok nummer två av Henriks byggnadsvård komma till min pension.

Henrik Ranby

1-2014-henrikranbyUtbildning: Magisterexamen i kulturvård med bebyggelseantikvarisk inriktning vid Göteborgs universitet 1988. Doktors-examen i konstvetenskap vid Lunds universitet 2002.
Född: i Helsingborg
Arbete: Stadsantikvarie i Höganäs. Inom kort tillträder han en anställning som universitetslektor vid institutionen för kulturvård.
Aktuell: Med boken Henriks byggnadsvård – Kulturarvsarbete mellan teori och praktik utgiven av institutionen för kulturvård. Varje kapitel i boken tar upp olika perspektiv; Hur man utbildar sig; Hur man renoverar torp: Hur det är att jobba kommunalt och hur det är att doktorera. I varje kapitel står också en byggnad i centrum, alltifrån domkyrka och universitet till byggnader i förorten.