Excellent lärare sätter studenten i fokus

Engagerade studenter lär sig ett ämne både snabbare och djupare. Det menar universitetslektorn Anne Farewell, som använder sig av så kallat aktivt lärande i klassrummet.
– Genom att använda många olika undervisningstekniker blir studenterna mer intresserade och engagerade i ämnet, och lär sig också mer.

Mikrobiologen Anne Farewell vet vad hon pratar om. Hon har nyligen utsetts till Göteborgs universitets första excellenta lärare, en titel som endast lärare med stor pedagogisk skicklighet kan få. Men när hon först kom till Göteborgs universitet var det främst som forskare, och några tankar på undervisning fanns inte.  Det var inte förrän hon började undervisa som intresset för pedagogik väcktes.
– Jag började läsa pedagogisk litteratur och upptäckte ett helt område som jag inte kunde någonting om. Som naturvetare är man ofta oerhört kunnig i sitt ämnesområde, men saknar kunskapen om hur man lär ut.

Sedan dess har hon läst pedagogiska kurser och utvecklat sina undervisningsmetoder på olika sätt. Inte minst genom att själv lyssna på sina studenter. I dag får studenterna inte bara sitta på föreläsningar utan även aktivt delta i diskussioner kring ämnet, för att på så sätt få en ökad förståelse för ämnet.
– More is not more, less is more. Genom att ge studenterna färre men djupare kunskaper blir de bättre på att analysera och tänka vetenskapligt.

Aktivt lärande används som undervisningsmetod runt om i världen, och intresset bara ökar. En studie som genomfördes under 2014 vid University of Washington i Seattle visade genom att använda aktivt lärande minskade antalet icke godkända på en kurs med en tredjedel, enligt en artikel i Nature. I samma artikel hävdade Clarissa Dirks, mikrobiolog och vice ordförande i US National Academies Scientific Teaching Alliance att: ”Det är oetiskt att undervisa på något annat sätt”.

Anne Farewell kommer ursprungligen från USA, och spenderade under förra året en termin på Williams College i Massachusetts inom ramen för ett internationellt utbyte.  Enligt henne ligger USA kanske något före Sverige när det gäller att utveckla universitetsundervisningen och uppmuntra goda pedagoger, men Sverige är på god väg. Göteborgs universitets initiativ med excellenta lärare är ett steg i den riktningen, liksom inrättandet av en pedagogisk akademi inom universitetet.

– Vi har många duktiga lärare och jag vet att det finns många som gör coola saker inom universitetet. Min förhoppning är att vi kan träffas inom den pedagogiska akademin för att tillsammans utveckla undervisningen och inspirera varandra.

Excellent lärare

Göteborgs universitet har infört titeln excellent lärare som ett sätt att uppmärksamma lärares pedagogiska skicklighet i enlighet med Vision 2020. Följande sju bedömningskriterier används:

  • Pedagogisk erfarenhet
  • Undervisningsskicklighet
  • Professionell utveckling
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Samverkan
  • Pedagogisk reflektion
  • Högskolepedagogisk kunskapsutveckling

Samtidigt inrättas en pedagogisk akademi vid Göteborgs universitet.  Den pedagogiska akademin är ett aktivt kollegialt nätverk för pedagogisk utveckling vid Göteborgs universitet.

Mer om aktivt lärande:

Länk till artikeln i Nature, 16 juli 2015: http://www.nature.com/polopoly_fs/1.17963!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/523272a.pdf