Forskare seglade för skräpfritt hav

I somras bar det av från Smögens brygga till Visby och Almedalen. Martin Hasselöv, professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi seglade som projektledare för Expedition Skräpfritt Hav, en provtagningsexpedition i Västerhavet och södra Östersjön. Avsikten var att undersöka omfattningen av flytande mikroplast i havet och kommunicera detta till beslutsfattarna.

2-2014-hassellov-01HUR BLEV RESULTATET AV EXPEDITION SKRÄPFRITT HAV?
– Det var verkligen en lyckad expedition, både undersökningsdelen och kommunikationsdelen. Kommunikationsarbetet var ju en kampanj i två delar; en del riktade sig mot beslutsfattare i Almedalen, en del mot den breda allmänheten senare under Västerhavsveckan. Jag tycker att vi nådde hela vägen fram. Vi fick både miljöministern och Isabella Lövin att medverka på vårt seminarium och det kom många besökare trots hård konkurrens om uppmärksamheten i Almedalen. Till och med plastindustrins representanter var där och miljöministern verkade inse att staten måste hjälpa till så att producenterna tar ökat ansvar. Strandstädningen är ett stort problem idag för Bohusläns kustkommuner som får ta emot allt skräp.

MEDIEUPPMÄRKSAMHETEN BLEV STOR KRING EXPEDITIONEN. HUR SER DU PÅ DET?
– Mediekommunikationen fungerade väldigt effektivt. Informationen nådde många kanaler, allt från lokaltidningar till regional radio och nationell press samt tematidskrifter. Jag medverkade själv i radio ett flertal gånger. På radio Gotland intervjuades jag tillsammans med Allan Larsson, före detta finansminister i en socialdemokratisk regering, som nu för tiden engagerar sig i Östersjön. Vi pratade miljö i morgonsändningen och det visade sig att många som sedan kom till seminariet i Almedalen hade hört oss. Jag var dessutom med i radio Väst och radio Göteborgs direktsändningar. Det är ju viktigt att forskningen kommer till användning i samhället. Man kan också gynnas själv som forskare i och med att ens resultat blir bredare känt och det kan ge ringar på vattnet.2-2014-hassellov-02

VAD BETYDDE EXPEDITION SKRÄPFRITT HAV FÖR KUSTKOMMUNERNA RENT KONKRET?
– Kommunerna fick väldigt mycket uppmärksamhet både lokalt och nationellt men även allmänheten i Bohuslän fick reda på i vilken omfattning hav och stränder skräpas ner av plast. Rent konkret kan expeditionen ha bidragit till att Ren kust fick anslag på 1,9 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten för sitt arbete att koordinera och genomföra städning av stränderna.

Från Almedalen 2014

 

Akademisk kvart hösten 2014

Skräpfritt hav

Expeditionen arrangerades tillsammans med Västkustkommunerna, KIMO Sverige, (kommunernas miljösamarbeten), Projekt Ren Kust Bohuslän samt Havsmiljöinstitutet. I höst beviljades Martin Hasselövs mikroplastprojekt drygt 7 miljoner från FORMAS.