En översiktsbild över den så kallade AD-hallen – AD står för ”Antiproton Decelerator, och är en så kallad lagringsring. I den här hallen arbetar forskarna med att undersöka antimateria.

Fysikstudenter på Cernbesök

Annie Ringwall-Moberg och Julia Sundberg läser masterprogrammet i fysik. I april i år fick deras klass åka till partikelacceleratorn Large Hadron Collider (LHC) i Cern. Vi bad dem fotografera och berätta om sin resa.