I klimatets tjänst

Steget från forskare till konsult kan tyckas långt, men för Signild Nerheim var det inget svårt val.
– Arbetet innebär spännande svängningar mellan ämnet och samhällets behov.

Utsikten från hennes kontor på SMHI är spektakulär. Sträcker man på sig lite så kan man se hela Göteborgs hamninlopp, med Älvsborgsbron i fokus.
– Det är en fantastisk miljö att arbeta i, säger Signild Nerheim om sin arbetsplats vid Nya varvet.
Hon har haft olika tjänster inom SMHI sedan 2006, och arbetar idag som gruppchef för en konsultgrupp som bland annat gör uppdrag kring översvämningsrisker och miljörisker vid utsläpp från industrier. Kunderna är allt från andra myndigheter till företag, och något som blivit allt vanligare är uppdrag kring klimatanpassning, till exempel arkitekter eller stadsplanerare som vill ha hjälp med att resonera kring lägsta bygghöjd med tanke på stigande vattenstånd i framtiden.
– Den typen av uppdrag kräver en förståelse inte bara av naturvetenskapliga händelser utan också av vilka konsekvenser det får. Det är spännande att ha läst naturvetenskap och sedan jobba med samhällsfrågor.

I andra typer av uppdrag, som när de skulle ta reda på om vindkraftverk i Kattegatt skulle påverka havets blandning och till exempel ge mindre syrerikt vatten, krävdes en stor teoretisk förståelse för havets processer.

SIGNILD NERHEIM KOMMER ursprungligen från Norge, men hamnade som nyexaminerad oceanograf mitt i oljekrisen. Det fanns inga naturvetenskapliga jobb i Norge, och den doktorandtjänst som hon spetsat in sig på vid sin hemmainstitution i Bergen drogs in. Hon upplevde det som att valet stod emellan att söka sig till Tromsö, eller lämna Norge.
– Jag var inte så sugen på att flytta norrut, så när det dök upp några doktorandtjänster i Göteborg lät det spännande.

Redan vid intervjun för doktorandtjänsten kände hon sig välkommen, så år 2000 lämnade hon Norge och flyttade till Göteborg. Fem år senare disputerade hon på en avhandling som berörde havsströmmar och hur till exempel plankton, föroreningar och salter sprids i havets ytskikt. Efter ett halvår som arbetslös, där arbetsförmedlingen tyckte att hon skulle byta bana och istället läsa pedagogik för att bli lärare, fick hon ett vikariat på SMHI i Norrköping. Ett drygt år senare skedde den omtalade ketchupeffekten.
– Det dök upp en fast tjänst i Norrköping, samtidigt som jag fick besked att jag fått VR-medel för en postdoktortjänst i Norge. Dessutom ringde de från SMHI i Göteborg och sa att det fanns en tjänst ledig som de ville att jag skulle söka.

HON BESTÄMDE SIG för jobbet i Göteborg, som passade henne bättre än det i Norrköping. Sin postdoktortjänst bestämde hon sig för att skjuta upp. Men någon sådan blev det aldrig. I dag har hon arbetat i drygt ett år som gruppchef, med hälften av gruppen stationerad i Norrköping och andra hälften i Göteborg.
–  Det är viktigt att etablera personliga kontakter, och det blir mycket videokonferenser, berättar hon.

FRAMTIDSPLANER DÅ? Än så länge känner hon sig inte färdig med jobbet som gruppchef, och gillar både att arbeta strategiskt och med de verksamhetsnära frågorna.
– Jag vill gärna vara på samma ställe tills jag lärt mig allt inom rollen. Och där är jag inte än.

Signild Nerheim

2-2014-signildnerheim-2Ålder: 40 år
Utbildning: Forskarutbildning i oceanografi från Göteborgs universitet
Arbetar som: Gruppchef, Produktion Vattenmiljö på SMHI
Familj: Man och två barn
När hon inte jobbar så: "klipper jag gräset. Och sjunger i kör"